Monthly Archive: October 2012

7

ความเชื่อมโยงของ จำนวน Unlike – Account ปลอม – และซื้อ Ads ใน Facebook

ช่วงปลายเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นกับ Facebook page ของลูกค้าที่บริษัทผมดูแลอยู่ คือจู่ๆจำนวน unlike ของ page ก็พุ่งสูงขึ้นมากๆอย่างผิดปกติ ผมจึงต้องออกตามหาคำตอบให้ลูกค้าเป็นการด่วน แล้วการสืบหาสาเหตุนี้ ก็ทำให้ผมพบเรื่องน่าตกใจมากขึ้นไปอีก เป็นอะไรนั้น ขออนุญาติสรุปให้ฟังดังนี้ครับ รายงานข่าวจาก BBC News http://www.bbc.co.uk/news/technology-19741484 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 พบว่า ช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน 2555 มีปรากฎการณ์ที่จำนวน unlike ของ Facebook page ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่าง...