สรุปสั้นๆเรื่อง Digital Content Marketing

Screen Shot 2013-10-24 at 2.53.25 PM

หากท่านใดอ่านข่าวหรือ blog ของต่างประเทศจะพบว่ามีหัวข้อเรื่อง “content marketing” มากมาย โดยเฉพาะพูดถึงเรื่อง trend ของ content marketing ในปี 2014 ผมจึงขอเอาที่อ่านๆมา มารวบเล่าสรุปให้ทุกท่านฟังตามนี้ละกันครับ

1. จริงๆแล้วทุกวันนี้ brand ต่างๆก็ทำ content marketing กันอยู่แล้ว เช่น Facebook posts บทความในเว็บ (article) หรือบาง brand ก็มีทำ blog ด้วย เพียงแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ให้ความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นประโยช์น ที่มา หรือแม้แต่คุณภาพของ content บางที่ทำเพื่อ seo อย่างเดียวแต่เป็น content ที่ไม่มีประโยช์นอะไร

2. ต่อไปการทำ content ต้องคำนึงถึง mobile เป็นสำคัญ อย่างที่รู้ๆกันว่าต่อไปคนจะเข้า Internet ผ่านมือถือมากที่สุดแซงหน้าช่องทางอื่นๆ ดังนั้นเนื้อหาของเราควรจะสั้นกระชับเพื่อให้อ่านง่ายและเร็วบนมือถือ

3. สำหรับธุรกิจ B2B มี Facebook page อย่างเดียวไม่พอแล้วต้องเริ่มช่องทาง social media อื่นๆ (ที่ยังไม่เป็นที่นิยมในเมืองไทยมาก) เช่น Google+ , Slideshare, LinkIn, Wikipedia เพราะนอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้ว ในอนาคตมันจะเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

4. brand ควรต้องสร้าง original content ของตัวเองขึ้นมาแทนที่จะเอามาจากคนอื่น หรืออย่างน้อยๆ brand อาจจะไปร่วมทำกับ content creator ทั้งหลายสร้าง content ออกมา

5. content เปรียบเหมือนไฟ ส่วน social media เปรียบเหมือนน้ำมัน ดังนั้นเมือคุณสร้าง content ขึ้นมาแล้วควรจะโปรโมตมันลงใน social media ต่างๆ

6. Content ใน Email ยังได้ผลเสมอ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีช่องทาง digital มากมายที่นำเสนอ content ได้ แต่ email ยังมีค่าเฉลี่ยคนเปิดดู (CTR) สูงกว่าช่องทางอื่นๆ โดยอาจจะนำเสนอ intro บทความจากเว็บไซด์หรือ Facebook ก็ได้ แล้วค่อย link เปิดอ่าน content ทั้งหมด (อย่าลืมว่าต้องเปิดอ่านบนมือถือสะดวกด้วยนะ)

7. สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะทำ content อะไร ต้องเป็น content ที่ดี และให้อะไรกับผู้บริโภคหรือลูกค้า ไม่ใช่แค่จะขายของอย่างเดียว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.linkedin.com/today/post/article/20130711163702-15077789-content-is-fire-and-social-media-is-gasoline
http://www.linkedin.com/today/post/article/20130626135936-3154163-why-content
http://thumbsup.in.th/2013/10/digital-matters-4-slides-dmatters/
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2013/10/08/the-top-7-content-marketing-trends-that-will-dominate-2014/#!

2014 B2B Content Marketing Research: Strategy is Key to Effectiveness


http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2013/10/01/google-hummingbird-a-mobile-content-marketing-strategy-just-became-essential/
http://www.dekh.com/blog/post/email-marketing-facts-2013-and-beyond

Comments

comments

Back to Top