Monthly Archive: May 2014

digital marketing 0

3 ยุคของ digital marketing เมืองไทย

เมื่อปี 2006 ตอนที่เริ่มทำ TWF ปีแรก ตอนนั้นในเมืองไทย ไม่มีใครรู้จักคำว่า “digital marketing” ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดโดยเฉพาะในฝั่งลูกค้าแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพ จึงขอสรุปออกมาเป็น 3 ยุคของ digital marketing เมืองไทย ยุคมืด (Dark Age) ช่วงก่อนปี 2006 จนถึงกลางๆปี 2007 เรียกได้ว่า ยุคมืดของ digital marketing เลยทีเดียว สมัยนั้นฝ่ายการตลาดของแบรนด์ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ ตอนนั้นถ้าพูดถึงสื่อออนไลน์มีแต่เว็บไซด์เท่านั้นในขณะที่ต่างประเทศแบรนด์ต่างๆทำเว็บไซด์ได้น่าสนใจแปลกใหม่อย่างที่เห็นกันใน thefwa.com...