ค่าเฉลี่ย Cost Per View Facebook Video Ads แยกตามอุตสาหกรรม ช่วง Q1 ปี 2018

นักการตลาดหลายๆท่าน อยากทราบค่าเฉลี่ยกลางในการลง ads ต่างๆเพื่อเปรียบเทียบ performance หรือวางแผน campaign ของตัวเอง เราจึงรวบรวมค่าเฉลี่ย Cost Per View (CPV) ของ Facebook Video Ads แยกตามอุตสาหกรรม ช่วง Q1 ปี 2018 มาให้ดังนี้

Food : 0.64 THB
Business : 10.49 THB
Insurance : 5.50 THB
Cosmetic : 1.79 THB
IT : 0.10 THB
Baby : 1.59 THB
Real Estate : 0.37 THB
CSR: 0.29 THB

*ข้อมูลการซื้อ Facebook Video Ads ช่วง Q1 2018
**ค่าเฉลี่ยนี้ไม่รวมค่า fee
*** 1 View ของ Facebook video นับที่ 3 วินาที

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ทาง TWF รวบรวมจากการซื้อ Facebook video ads ให้ลูกค้าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2018 ดังนั้น CPV อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับ Facebook algorithm หรือเมื่อมีจำนวนผู้ลงโฆษณาเยอะขึ้นในอนาคต รวมถึงเนื้อหาและความน่าสนใจของ video จะมีผลต่อจำนวนยอดวิวด้วยเช่นกัน

Comments

comments

Narongyod Mahittivanicha

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา Chief Digital Officer & Cofounder at The Flight 19 Agency