Author: Suwicha Angkurat

Minecraft : Coral Crafters แคมเปญฟื้นฟูแนวประการังด้วยความสร้างสรรค์ของผู้เล่น !

  พูดถึง “เกม” นึกถึงอะไร ? ความหมกมุ่น ? ความไร้สาระ ? ความหัวร้อน ? เอาล่ะ อาจจะมีบางกรณีที่เป็นแบบด้านบน ไม่ปฎิเสธหรอก แต่ใช่ว่าจะไม่มีด้านที่ดีของเกมเสียทีเดียวหรอกเนอะ เพราะสิ่งที่กำลังจะพูดถึงนี้ คือ Campaign ดีๆที่ใช้ “เกม” เป็นส่วนประกอบสำคัญ และเกมนั้นก็เป็นที่คุ้นหูกันดี นั่นคือ “Minecraft” เกมบล็อค 8 บิท ที่ฮิตมากในหมู่เด็กรุ่นใหม่ (ซึ่งเราว่าเกมนี้สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์มากๆ) ด้วยความอิสระของเกม ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างทุกอย่างบนความเป็นไปได้ แล้วเกมนี้ เอามาให้ทำอะไรล่ะ ?...

MY LINE by GOOGLE : ความสามัคคีของเทคโนโลยีสองยุค

  Google ผู้นำในวงการเทคโนโลยี พัฒนาทุกอย่าง พัฒนาไปหมด . แต่มันมี Pain Point อยู่ มันมีกำแพงบางอย่างอยู่ มีข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน Internet ถ้าไม่มี Internet ก็จบ . Google เข้าใจข้อนี้ดี และต้องการทำลายกำแพงนั้นลง . ในเมื่อมี Data ทุกอย่างในมือ แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะอยู่ในพื้นที่ ที่ไร้ Internet ทำยังไงที่จะทำให้ขยายจำนวนของคนที่สามารถเข้าถึงได้อีก ? (แคมเปญนี้เกิดขึ้นในประเทศ Colombia) . คำตอบคือ “สัญญาณโทรศัพท์”...