Category: Awards

MY LINE by GOOGLE : ความสามัคคีของเทคโนโลยีสองยุค

  Google ผู้นำในวงการเทคโนโลยี พัฒนาทุกอย่าง พัฒนาไปหมด . แต่มันมี Pain Point อยู่ มันมีกำแพงบางอย่างอยู่ มีข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน Internet ถ้าไม่มี Internet ก็จบ . Google เข้าใจข้อนี้ดี และต้องการทำลายกำแพงนั้นลง . ในเมื่อมี Data ทุกอย่างในมือ แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะอยู่ในพื้นที่ ที่ไร้ Internet ทำยังไงที่จะทำให้ขยายจำนวนของคนที่สามารถเข้าถึงได้อีก ? (แคมเปญนี้เกิดขึ้นในประเทศ Colombia) . คำตอบคือ “สัญญาณโทรศัพท์”...

รางวัลสุดยอดเว็บไซด์ของโลกปี 2017

เป็นประจำทุกปี TheFWA.com เจ้าภาพประกวดรางวัลเว็บไซด์ทั่วโลกประกาศรางวัล FWA Site Of The Year 2017 คัดเลือกมาจาก Site Of The Day จำนวน 365 งาน และ Site Of The Month จำนวน12 งาน ตัดสินโดยกรรมการในวงการ digital agency/production และ web design จำนวน 230 ท่านทั่วโลก OUIGO –...

รวมงาน Cyber Grand Prix และ Gold จากเวที Cannes Lions 2017

ในหมวด Cyber ปีนี้มีผลงานที่เข้ารอบ (shortlisted) ทั้งหมด 145 งาน มีงานที่ได้รางวัลสูงสุด Grand Prix จำนวน 3 งานและงานที่ได้ Gold 19 งาน บทความนี้พยายามรวบรวม case video จากหลายๆที่มาให้ เพื่อความสะดวกในการรับชมเนื่องจาก case video ตัวจริงทั้งหมดต้องเข้าไปดูในเว็บ Cannes Lions Player เท่านั้น แต่ก็มีบางงานที่หา case video ไม่ได้จริงๆ ใครสนใจกด link...

รายชื่องานที่ได้รางวัลในหมวด Cyber Lions – Web Campaign จาก Cannes Lions 2016

รายชื่องานที่ได้รับรางวัลและ case video พร้อมข้อมูลเรียงตาม ชื่องาน / ลูกค้า / agency / รางวัล WEB CAMPAIGN / Food & Drinks SIZZL / OSCAR MAYER / 360i New York, USA / Bronze Lion http://www.oscarmayer.com/find-bacon-love/ GIVE EXTRA, GET EXTRA...