Tagged: trends

7 content trends ที่กำลังได้รับความนิยมในปี 2017

1.Image เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาพกับข้อความแล้ว ภาพมักได้รับความสนใจมากกว่าข้อความ โดยภาพที่แชร์ส่วนใหญ่จาก Facebook 87% เป็นรูปภาพ คำบรรยายที่มีรูปภาพประกอบทำให้ผู้อ่านเข้าใจบทความ 95%ในขณะที่คำบรรยายเพียงอย่างเดียวทำให้คนเข้าใจเพียง 75%  นอกจากนี้ Visual content ยังทำให้เกิด engagement เพราะคนอ่านจะตอบสนองกับบทความที่เป็น visual เช่น รูปภาพ วิดิโอ อินโฟกราฟิก มากกว่าข้อความธรรมดา 2.Storytelling Album จากการที่คนอ่านมักสนใจรูปภาพมากกว่าข้อความ การเล่าเรื่องนำเสนอโดยใช้อัลบั้มภาพจึงเกิดขึ้น หลายเพจมีการสรุปเรื่องราวของแบรนด์ตัวเองหรือเรื่องราวยาวๆที่อ่านแล้วเข้าใจยากให้อยู่ในรูปแบบอัลบั้มภาพที่ผู้อ่านคลิกภาพอ่านไปเรื่อยๆแล้วเข้าใจได้ง่าย 3.GIF ภาพ GIF ที่เคลื่อนไหวได้เป็น content อีกแบบที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉลี่ยความสนใจของคนต่อภาพ...