Startup: พร้อมจะทำงานหนักหรือยัง?

เห็นว่าปัจจุบันบ้านเราตื่นตัวกับวงการ startup มากขึ้นมากๆ เทียบกับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วตอนผมตั้งบริษัทใหม่ๆ คนไทย 99% ไม่เคยได้ยินเรื่อง startup มาก่อน (รวมถึงผมด้วย) สำหรับท่านที่ยังคงไม่รู้จัก startup ก็คือบริษัทเกิดใหม่นั้นเอง ส่วนมากแล้วจะเป็นบริษัทที่ผู้ก่อตั้ง (founder) มี...

Back to Top