บทเรียนเรื่อง digital strategy จากเด็ก grade 8

January 21, 2014 Consultancy 0 Comments

อ่านเจอบทความเขียนโดย Victor Pineiro - strategy director ของ Big Spaceship (digital agency  ชื่อดังจาก New York) มีมุมมองที่น่าสนใจมาก จึงอยากสรุปมาให้อ่านเพื่อเป็นประโยช์นแก่นักวางแผน digital strategy ทั้งหลาย คุณ Victor ได้รับเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่อง content marketing ให้กับเด็กนักเรียน grade 8 (ม.2)...

รางวัลสุดยอดเว็บไซด์ของโลกปี 2013

January 16, 2014 Digital campaign 1 Comment

FWA Site Of The Year (SOTY) อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็เปรียบเสมือน รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีของ Oscar แต่ SOTY คือของวงการ digital คัดเลือกมาจาก Site Of The Day จำนวน 365 งาน และ Site Of The Month จำนวน12 งาน...