บทเรียนเรื่อง digital strategy จากเด็ก grade 8

อ่านเจอบทความเขียนโดย Victor Pineiro – strategy director ของ Big Spaceship (digital agency  ชื่อดังจาก New York) มีมุมมองที่น่าสนใจมาก จึงอยากสรุปมาให้อ่านเพื่อเป็นประโยช์นแก่นักวางแผน digital strategy...

Back to Top