อะไรคือ Rich Pins ของ Pinterest

Rich Pins ของ Pinterest คือ Pin ที่สามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมใน Pin ได้ นอกเหนือจากแค่ชื่อและคำอธิบายปกติ Rich Pins มีทั้งหมด 6 แบบ: app movie recipe article product และ place App Pins: เป็น Pin ที่มีปุ่ม Install ที่สามารถให้คนเล่น Pinterest...