รายชื่องานที่ได้รางวัลในหมวด Cyber Lions – Web Campaign จาก Cannes Lions 2016

รายชื่องานที่ได้รับรางวัลและ case video พร้อมข้อมูลเรียงตาม ชื่องาน / ลูกค้า / agency / รางวัล WEB CAMPAIGN / Food & Drinks SIZZL / OSCAR MAYER / 360i New York, USA / Bronze...

อย่าทำ Branded App เพียงเพราะแค่ต้องทำ

June 23, 2016 Consultancy 0 Comments

เป็นเรื่องที่เคยเขียนถึงตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมพยายามบอกลูกค้าตลอดว่า อย่าทำ app ให้ brand เพียงเพราะแค่ "ต้องทำ" แต่ควรทำเมื่อไอเดีย app นั้นๆ สามารถแก้ปัญหาหรือมอบอะไรให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ที่แตกต่างจาก app ต่างๆที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปี 2016 นี้แล้วยิ่งไม่ควรทำ app เพียงแค่ "ต้องทำ" เหตุผลมีดังนี้ครับ นี่เป็น slide ที่ผม capture มาจาก keynote...