Consultancy

Cars 3 Disney Pixar generation car

August 4, 2017

Cars 3 Disney Pixar generation car

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Disney Pixar โดยการนำเอารถยนต์จากภาพยนตร์ Car 3 มาใช้ โดยรูปแบบของเว็บไซต์เป็น Responsive เว็บไซต์โดยให้ CSS3 เป็นตัวหลักในการทำ Animation ทั้งหมด ซึ่งถือว่าทำออกมาได้สุดยอดมาก

โดยเว็บไซต์จะให้เราทำการกดเลือกคำถามในเว็บไซต์ ทั้งหมด 4 คำถาม โดยแต่ละชุดคำถามจะมี Animation ที่สวยงาม หลังจากที่เลือกคำถามทั้งหมดแล้ว ตัวเว็บไซต์ก็จะเลือกเอารถที่สอดคล้องกับชุดคำถามที่เราได้ทำการเลือกไว้ในตอนแรก โดยมีรายละเอียดต่างๆของตัวรถ มี Animation ที่สวยงาม สามารถเลือกเปลี่ยนสีรถได้ แล้วยังสามารถดาวโหลดรูปรถมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วย รวมไปถึง สามารถแชร์ไปยัง Facebook ในรูปแบบของ 360 องศาได้อีกด้วย

 

ที่มา https://thefwa.com/

http://cars3generations.com/

Comments

comments