Around Social Consultancy content marketing Facebook social media

ผลสำรวจ facebook ปีนี้พบว่า engagement ใน facebook ลดลง

November 5, 2017

ผลสำรวจ facebook ปีนี้พบว่า engagement ใน facebook ลดลง

จะเพจเล็ก เพจน้อย หรือจะเพจใหญ่ทุกคนตกที่นั่งเดียวกันหมดในปีนี้ เพราะจากผลสำรวจของ Buzzsumo ที่เก็บข้อมูลจากการโพสต์ Facebook ในปี 2017 ตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน จำนวน 880 ล้านโพสต์จากแบรนด์ต่าง ๆ พบว่า Engagement นั้นมีจำนวนลดลงไปเฉลี่ย 20% ต่อโพสต์

เป็นที่ทราบกันดีว่าในทุก ๆ ปีทาง facebook จะมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ Algorithms ของ facebook เองอยู่เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของ users บน facebook ดังนั้นเพจไหนที่มี engagement ในระดับที่ดี ระบบก็จะแสดงเนื้อหาจากเพจนั้นบ่อย ๆ ส่วนเพจที่ engagement ที่ไม่ดี หรือเพิ่งสร้างได้ไม่นานก็ต้องเหนื่อยหน่อย เนื่องจากระบบจะลดการเข้าถึง content หรือ content จากเพจจะค่อยๆ ลดจนหายไปนั่นเอง

หากมองจากกราฟจะเห็นได้ชัดเจนว่าในเดือนมกราคม 2017 นั้น engagement นั้นขึ้นสูงแล้วค่อย ๆ ลดลงมาเรื่อย ๆ และถ้าแบ่งตามรูปแบบโพสต์ตามกราฟเดือนมิถุนายนด้านล่างนี้แล้วจะเห็นว่า content ประเภท VDO นั้นมี engagement สูงสุด “VDO is King !” และตามมาด้วย Images ส่วน Links กลับมีน้อยสุด ซึ่งยังบ่งชี้ได้อีกอย่างว่า content ประเภท Click Bait, ข่าวลวง หรือ content หลอก นั้นถูกตัดออกไปมากขึ้น และไม่สามารถทำ content รูปแบบนี้ได้อีกต่อไป

ส่วนปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการที่ engagement ลดลงนั่นคือ

  1. ทางเพจนั้นมีการ promotion ที่น้อยลง ซึ่งมีผลให้ engagement และ reach ลดลงไปด้วย
  2. ทางเพจมี paid promotion ที่มากไปจนเกิดความแตกต่างระหว่าง organic reach กับ paid reach และทำให้รักษาสมดุลในจุดนี้ยาก
  3. ในหน้า feed ของ user หนึ่งคนสามารถรับข้อมูลได้ประมาณ 1,500 เรื่อง แต่จำนวนผู้ผลิต content กลับมีมากกว่าเยอะ ทำให้การแข่งขันในจุดนี้ต้องแข่งขันกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
  4. Facebook มีการปรับเปลี่ยน algorithm ให้ตัดสินได้ว่าจะให้ content แบบไหนขึ้นแสดงหน้า feed ของ user คนนั้น ๆ

แล้วจะทำยังไงให้เพจมี engagement ที่ดีได้ละ? จริง ๆ แล้วมันไม่มีหลักการหรือสูตรที่แน่นอน และเราเองก็ไม่มีทางรู้ได้ทั้งหมดว่าการปรับ algorithms ของ facebook นั้นลึกแค่ไหน นอกจากพยายามทำให้ดีที่สุด

อย่างเช่น blog ของ Buffer ระบุว่าเขาลดปริมาณการโพสต์ลงและทำเนื้อหา content ให้พิเศษขึ้น

“We cut our posting frequency by more than 50% on Facebook and began to truly focus on quality over quantity.”

และถ้าหากคุณเป็นนักข่าวหรือต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอัพเดทข่าวสาร facebook ก็มี Facebook Journalism Project เพื่อให้นักข่าวได้โพสต์ข่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ยังไงก็ไม่มีสูตรหรือแผนการโพสต์ที่ตายตัว และก็ขึ้นอยู่กับ product ของตัวเองหรือธุรกิจที่คุณอยู่ในตอนนี้

ที่มา: Buzzsumo

3 Comments
  1. […] feed ของ page ไหนจะเรื่อง organic reach และ engagement ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้การทำการตลาดบน Facebook […]

  2. […] feed ของ page ไหนจะเรื่อง organic reach และ engagement ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้การทำการตลาดบน Facebook […]

  3. […] feed ของ page ไหนจะเรื่อง organic reach และ engagement ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้การทำการตลาดบน Facebook […]

Comments are closed.

Leave a comment