Around Social Facebook instagram

Facebook วางแผนเชื่อมการส่งข้อความระหว่าง Messenger Instagram และ WhatsApp

January 27, 2019

Facebook วางแผนเชื่อมการส่งข้อความระหว่าง Messenger Instagram และ WhatsApp

รายงานข่าวโดย The New York Times ระบุว่า Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook กำลังวางแผนที่จะเชื่อมบริการรับส่งข้อความของทุก platform ในเครือเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความระหว่าง network ที่ต่างกันได้ โดยที่ทั้ง Messenger Instagram และ WhatsApp จะยังคงเป็น platform ที่แยกกันอยู่แต่ระบบส่งข้อความหลังบ้านจะเชื่อมรวมเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งแผนการนี้จะทำให้บริการรับส่งข้อความที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 2.6 พันล้านคนเข้าด้วยกัน

โดยที่แผนนี้ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและน่าจะนำออกใช้งานประมาณปลายปี 2019 หรือต้นปี 2020 จากแหล่งข่าวระบุว่าตัว Mark เองเน้นเรื่องการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง (end-to-end encryption) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลระหว่างทาง และทาง Facebook ย้ำเรื่องการสร้างระบบรับส่งข้อความให้ เร็ว ง่าย พึ่งพาได้ และเป็นส่วนตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ผ่านทุก network

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องจับตามอง เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้ง founder ของ Instagram และ WhatsApp ได้ถอนตัวจากบริษัท ซึ่งเป็นที่มาของข่าวลือเรื่องความไม่ลงรอยกันและความเห็นต่างของ founder ทั้งสอง platform กับ Mark Zuckerberg ตอนนี้เท่ากับทั้ง 3 platform อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Mark เต็มตัวแล้วว่าจะนำพา social network และบริการรับส่งข้อความทั้งสามไปในทิศทางใด

สำหรับนักการตลาด แน่นอนต้องคอยอัพเดทว่าจะมี advertising product หรือลูกเล่นอะไรใหม่สำหรับการลงโฆษณาเมื่อแผนการดังกล่าวเป็นจริงในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา: https://www.nytimes.com/2019/01/25/technology/facebook-instagram-whatsapp-messenger.html

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา Chief Digital Officer & Cofounder at The Flight 19 Agency