การวางแผนวิดีโอแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Short Form Video บน YouTube

ในช่วงเวลานี้ที่คนใช้ชีวิตกันแบบเร่งรีบมากขึ้น มีเวลาสนใจในเรื่องต่างๆน้อยลง ทำให้รูปแบบวิดีโอประเภท  Short Form Video ที่มีความยาวเพียงไม่กี่วินาทีนั้นมีบทบาทมากขึ้นใน Social Media  เนื่องจากตัว Video ที่สามารถดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้บริโภคเข้าใจเนื้อหาที่ Brand  จะสื่อสารได้ในระยะเวลาอันสั้น

สำหรับบน YouTube เราสามารถสร้าง Brand Story เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยการผสมผสาน รูปแบบ Ad : Bumper Ad (6 Secs) และ  Trueview

การวางแผนแคมเปญย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย 3 ขั้นตอน Tease / Amplify / Echo

Tease : การปล่อย Teaser โดยการใช้ Bumper Ad  (Video 6 Secs) เพื่อทำให้ผู้บริโภคอยากรู้ว่าจะมีแคมเปญโฆษณาอะไรใหม่ๆออกมา เช่น การออกสินค้าใหม่ หลังจากนั้นค่อยปล่อยตัววิดีโอ Version ยาวกว่าออกมาอีกรอบ  จาก Case Study พบกว่า 9 ใน 10 ของ Ad  ประเภทนี้สามารถทำให้คนจดจำ Brand ได้

Amplify :  ใช้ Bumper Ad ควบคู่ไปกับการใช้วิดีโอที่ยาวมากขึ้น (Video 15-30 Secs)ใน Ad ประเภท Trueview  เพื่อเน้นให้เข้าถึงและสร้างกระแสของแบรนด์ต่อผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น

Echo : การใช้วิดีโอ แบบ Full Length ใน Trueview Ad หลังจากนั้นใช้การ Remarketing คนที่ดูวิดีโอตัวนี้ด้วย Bumper Ad ที่มี Key Message ใหม่กว่าเดิมในการสรุปตัวแคมเปญอีกครั้ง

การที่ใช้ 3 ขั้นตอนนี้ Tease Amplify Echo ในการโปรโมทวิดีโอแคมเปญบน Youtube น่าจะทำให้แคมเปญวิดีโอสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Source : https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/video/stories-marketing-strategy-video-bumper-ads/

Comments

comments

Back to Top