สำรวจการใช้ Social Media จาก Marketer กว่า 1,800 คนทั่วโลกโดย Buffer

Buffer ผู้ให้บริการ software การบริหารจัดการ social media ชื่อดัง ได้จัดทำแบบสอบถามกับนักการตลาดจำนวน 1,842 คนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ social media marketing และแผนการแนวทางทำงานบน social media ในปี 2019 นี้ หรือชื่อ Report ว่า “State of Social 2019 by Buffer”

Facebook Twitter Instagram เป็น top 3 Social Media ที่นักการตลาดเลือกใช้งานในปัจจุบัน
https://buffer.com/state-of-social-2019

Facebook Twitter Instagram เป็น top 3 Social Media ที่นักการตลาดเลือกใช้งานในปัจจุบัน รวมถึง LinkedIn และ YouTube ในบ้านเรา YouTube น่าจะมาในอันดับที่สองส่วน LinkedIn เป็น platform ที่เหมาะกับการทำการตลาดแบบ B2B ที่อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมในเมืองไทยมากนัก

65.6% บอกว่าจะเพิ่มงบประมาณลงใน social media ในปี 2019 นี้ ในขณะที่ 34.4% บอกว่าไม่
https://buffer.com/state-of-social-2019

65.6% บอกว่าจะเพิ่มงบประมาณลงใน social media ในปี 2019 นี้ ในขณะที่ 34.4% บอกว่าไม่

ส่วนใหญ่ยังคงวัดผลการทำ social media ด้วย engagement รองลงมาคือ traffic เข้าเว็บไซต์และเก็บ leads (เก็บข้อมูลคงละทะเบียน)
https://buffer.com/state-of-social-2019

ส่วนใหญ่ยังคงวัดผลการทำ social media ด้วย engagement รองลงมาคือ traffic เข้าเว็บไซต์และเก็บ leads (เก็บข้อมูลคนลงทะเบียน)

สำหรับในแง่การวัดผลของ content นั้น ส่วนใหญ่ยังคงวัดผลที่ Like Comment Share ลองลงมาคือการโต้ตอบกับ brand และการทำให้เกิด discussion
https://buffer.com/state-of-social-2019

สำหรับในแง่การวัดผลของ content นั้น ส่วนใหญ่ยังคงวัดผลที่ Like Comment Share รองลงมาคือการโต้ตอบกับ brand และการทำให้เกิด discussion

เมื่อถามว่ามี Strategy ของ Social Media อย่างเป็นทางการไหม ครึ่งหนึ่งตอบว่า "ไม่"
https://buffer.com/state-of-social-2019

เมื่อถามว่ามี Strategy ของ Social Media อย่างเป็นทางการไหม ครึ่งหนึ่งตอบว่า “ไม่”

social media สำคัญแค่ไหนในการทำ marketing strategy
https://buffer.com/state-of-social-2019

58.8% บอกว่า Social Media สำคัญมากสำหรับการทำ marketing strategy
30.5% บอกว่าสำคัญพอสมควร
7.8% บอกว่าไม่แน่ใจ
2.4% บอกว่าไม่สำคัญ

Video

ใช้ video บ่อยแค่ไหนบน social media
https://buffer.com/state-of-social-2019

36.7% บอกว่าลง content ประเภท video ทุกเดือน
24.3% บอกว่าลง content ประเภท video ทุกอาทิตย์
12.9% บอกว่าลงทุกวัน
11.6% บอกว่าลงอาทิตย์เว้นอาทิตย์
เท่ากับประมาณ 87% มีการใช้ content video ในขณะที่เพียง 13% บอกว่าไม่เคยใช้ video เลย

ลง video บน platform ไหนมากที่สุด อันดับ 1 คือ Facebook 2 คือ YouTube และ Instagram กับ Twitter ตามลำดับ
https://buffer.com/state-of-social-2019

เมื่อถามว่าลง video บน platform ไหนมากที่สุด อันดับ 1 คือ Facebook 2 คือ YouTube และ Instagram กับ Twitter ตามลำดับ

เหตุผลหลักที่ไม่ลง video บน social media คือไม่มีเวลาทำและไม่มีงบประมาณพอ และมีบางส่วนบอกว่าไม่รู้จะทำ video อะไรและทำอย่างไร
https://buffer.com/state-of-social-2019

สำหรับคนที่ไม่ใช้ video content ใน social media เหตุผลหลักคือ ไม่มีเวลาทำและไม่มีงบประมาณพอ และมีบางส่วนบอกว่าไม่รู้จะทำ video อะไรและทำอย่างไร (แนะนำให้ใช้ agency เลย!)

เมื่อต้องสร้าง content เพื่อโพสต์ลง social media สิ่งที่นักการตลาดคิดว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีภาพและวิดีโอที่น่าสนใจ รองลงมาคือการเล่าเรื่อง และ Call to Action
https://buffer.com/state-of-social-2019

เมื่อต้องสร้าง content เพื่อโพสต์ลง social media สิ่งที่นักการตลาดคิดว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีภาพและวิดีโอที่น่าสนใจ รองลงมาคือการเล่าเรื่อง และ Call to Action

ในปี 2018 ที่ผ่านมา มี 42.7% บอกว่าเคยทำ live video ซึ่งถือว่าเยอะมาก แสดงให้เห็นว่า marketer ค่อนข้างเข้าใจและสะดวกใจในการใช้ live video แล้ว
https://buffer.com/state-of-social-2019

ในปี 2018 ที่ผ่านมา มี 42.7% บอกว่าเคยทำ live video ซึ่งถือว่าเยอะมาก แสดงให้เห็นว่า marketer ค่อนข้างเข้าใจและสะดวกใจในการใช้ live video แล้ว

Influencers

37.2% บอกว่าเคยใช้ Influencer Marketing ในขณะที่ 62.8% บอกว่าไม่เคย
https://buffer.com/state-of-social-2019

37.2% บอกว่าเคยใช้ Influencer Marketing ในขณะที่ 62.8% บอกว่าไม่เคย

88.4% บอกว่าในปี 2019 ได้วางแผนที่จะใช้ Influencer ต่อ มีเพียง 11.6% บอกว่าไม่
https://buffer.com/state-of-social-2019

เป็นที่มาว่า 88.4% บอกว่าในปี 2019 ได้วางแผนที่จะใช้ Influencer ต่อ มีเพียง 11.6% บอกว่าไม่

ช่องทางที่ใช้ Influencers Marketing มากที่สุดคือ Instagram รองลงมาคือ Facebook และ Twitter
https://buffer.com/state-of-social-2019

ช่องทางที่ใช้ Influencers Marketing มากที่สุดคือ Instagram รองลงมาคือ Facebook และ Twitter

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำ Influencer campaign นักการตลาด 31.7% ตอบว่า จำนวนการเข้าถึง (Reach) รองลงมาคือยอด clicks Comment และ Impressions ตามลำดับ
https://buffer.com/state-of-social-2019

อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำ Influencer campaign นักการตลาด 31.7% ตอบว่า จำนวนการเข้าถึง (Reach) รองลงมาคือยอด clicks Comment และ Impressions ตามลำดับ

มีเพียง 14.2% บอกว่ามีงบกันไว้สำหรับ Influencer Marketing โดยเฉพาะ
https://buffer.com/state-of-social-2019

แต่ที่น่าแปลกใจคือ มีเพียง 14.2% บอกว่ามีงบกันไว้สำหรับ Influencer Marketing โดยเฉพาะ

Stories

ส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่เคยลงงบใน Stories Ads
https://buffer.com/state-of-social-2019

ส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่เคยลงงบใน Stories Ads
19.3% บอกว่าลงใน Instagram
4.6% บอกว่าลงใน Facebook
13.2% บอกว่าลงทั้ง Facebook และ Instagram

สำหรับคนที่เคยลง Stories แล้ว
22.6% บอกว่าได้ผลมาก
https://buffer.com/state-of-social-2019

สำหรับคนที่เคยลง Stories แล้ว
22.6% บอกว่าได้ผลมาก
35% บอกว่าได้ผลพอสมควร
34.6% บอกว่าไม่แน่ใจ
5.8% บอกว่าไม่ค่อยได้ผล
1.9% บอกว่าไม่ได้ผลเลย

ในปี 2019 มี 61% บอกว่าจะเพิ่มงบลงใน Stories Ads ในขณะที่ 39% บอกว่าไม่
https://buffer.com/state-of-social-2019

ในปี 2019 มี 61% บอกว่าจะเพิ่มงบลงใน Stories Ads ในขณะที่ 39% บอกว่าไม่

Messaging Advertising

71.4% บอกว่าไม่เคยใช้ Messaging ในการทำการตลาด
28.6% บอกว่าเคย
https://buffer.com/state-of-social-2019

71.4% บอกว่าไม่เคยใช้ Messaging ในการทำการตลาด
28.6% บอกว่าเคย

ในปี 2019 ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่ายังไม่มีแผนการที่จะใช้ messaging ในแผนการทำ social media marketing ในขณะที่ 37.1% บอกว่าวางแผนจะใช้ Facebook Messenger และ 21.8% บอกว่าจะใช้ WhatsApp
https://buffer.com/state-of-social-2019

ในปี 2019 ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่ายังไม่มีแผนการที่จะใช้ messaging ในแผนการทำ social media marketing ในขณะที่ 37.1% บอกว่าวางแผนจะใช้ Facebook Messenger และ 21.8% บอกว่าจะใช้ WhatsApp

Social Media ได้ผลหรือไม่?

สรุปแล้ว paid social media ได้ผลไหม?
https://buffer.com/state-of-social-2019

คำถามสุดท้ายที่เลือกมาในบทความนี้ สรุปแล้วการซื้อโฆษณาบน social media ได้ผลหรือไม่?
24.4% บอกว่าได้ผลดีมาก
38.2% บอกว่าได้ผลพอสมควร
25.2% บอกว่าไม่แน่ใจ
7.4% บอกว่าไม่ค่อยได้ผล
4.9% บอกว่าไม่ได้ผลเลย

สรุปคือ 63% บอกว่าได้ผล 25% บอกว่าไม่แน่ใจ 12% บอกว่าไม่ได้ผลเลย

อ่านข้อมูลเต็มได้ที่: https://buffer.com/state-of-social-2019

Comments

comments

Back to Top