News & Update

สรุปเรื่อง “LIBRA” สกุลเงินดิจิตอลของ Facebook – โดย ลงทุนแมนและ The Standard

June 21, 2019

author:

สรุปเรื่อง “LIBRA” สกุลเงินดิจิตอลของ Facebook – โดย ลงทุนแมนและ The Standard

“โลกต้องการสกุลเงินดิจิทัล ที่เชื่อถือได้”
ประโยคนี้เป็นคอนเซ็ปต์ในการสร้างสกุลเงินดิจิทัล Libra ที่เพิ่งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการผ่าน White Paper ความยาว 12 หน้า

เริ่มจากปัญหาของโลกในปัจจุบัน ในตอนนี้ ผู้คนทั่วโลก 1.7 พันล้านคน ยังไม่เข้าถึงธนาคารในระบบการเงินแบบดั้งเดิม ในขณะที่ผู้คนเข้าถึงสมาร์ตโฟนมากกว่าเสียอีก

ประเด็นที่สำคัญคือ คนที่มีเงินน้อยกลับมีต้นทุนสูงในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าโอน ค่าบัตร ATM

อ่านต่อที่ Facebook เปิดตัว LIBRA สกุลเงินใหม่ของโลก

หรือดูวิดีโอสรุปจาก The Standard ตามด้านล่างนี้

Comments

comments