Consultancy

Digital Marketing ไม่ใช่ยาวิเศษ ที่จะรักษาโรคขายไม่ดีได้ทุกชนิด!

August 22, 2019

Digital Marketing ไม่ใช่ยาวิเศษ ที่จะรักษาโรคขายไม่ดีได้ทุกชนิด!

หลายครั้งมีการเข้าใจผิดของเจ้าของกิจการและนักการตลาดครับว่า ถ้าสินค้าเริ่มขายไม่ได้หรือธุรกิจมีปัญหา การทำ Digital Marketing จะช่วยรักษาให้ธุรกิจดีขึ้นได้ โดยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ หรือแม้แต่ให้ลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้ออีก ซึ่งความเชื่อนี้ใช้ได้กับบางธุรกิจเท่านั้นครับและไม่เสมอไปด้วย เพราะนอกจากเรื่องการตลาดและโฆษณาแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยรอบด้านที่จะส่งผลให้สินค้าและบริการขายได้หรือไม่ได้ครับ จึงเป็นที่มาของหัวข้อในบทความนี้ ‘Digital Marketing ไม่ใช่ยาวิเศษ’ที่จะรักษาโรคขายไม่ดีได้ทุกชนิด มาดูบางสาเหตุกันครับที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยยาชนิดนี้

อ่านต่อบทความนี้ที่ทาง The Flight 19 Agency เขียนให้กับ Creative Talk ได้ที่นี่

Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา Chief Digital Officer & Cofounder at The Flight 19 Agency