Around Social

สถิติการดู E-Sport จากทั่วโลกใน Q3 ปี 2019

August 30, 2019

สถิติการดู E-Sport จากทั่วโลกใน Q3 ปี 2019

เราพอทราบกันแล้วว่า ESport นั้นฮิตกันทั่วโลกจนแทบจะกลายเป็นกระแสหลักไปแล้ว ไม่ใช่เฉพาะคนเล่นเท่านั้น ข้อมูลสถิติจาก WeAreSocial และ Hootsuite เผยตัวเลขที่น่าสนใจของฝั่ง ‘คนดู’ หรือผู้ชมกีฬา ESport จากทั่วโลก เผื่อเป็นข้อมูลให้เหล่าแบรนด์และนักการตลาดเอาไปประกอบการตัดสินใจกรณีมีโอกาสได้ sponsor หรือลงโฆษณาในสื่อ ESport ทั้งหลายต่อไป

เทียบกับจำนวนผู้ใช้งาน Internet ค่าเฉลี่ยทั่วโลกคนที่ดูการแข่งขัน ESport ต่าง ๆ อยู่ที่ 22%
อันดับ 1 คือจีนอยู่ที่ 40% รองลงมาคือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอันดับ 5 คือประเทศไทยที่ 25% ต่อจำนวนคนใช้ Internet ซึ่งถือว่าเยอะมาก เท่ากับทุก 4 คนจะมี 1 คนที่ดูการแข่งขัน ESport
ส่วนข้อมูลคนดู live stream นักเล่นเกมส์หรือ Caster (นักแคสเกมส์) ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 29% ต่อจำนวนคนใช้ Internet
อันดับ 1 คือฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 49% เท่ากับเกือบครึ่งหนึงของคนที่ใช้ Internet ในฟิลิปปินส์ดูคนแคสเกมส์
รองลงมาคืออินโดนีเซีย อินเดียและจีน แต่ถ้านับที่จำนวนประชากร จีนและอินเดียน่าจะนำเป็นอันดับหนึ่งและสอง
ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ 5 ในตารางนี้ที่ 37%
เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ แน่นอนว่ากลุ่มอายุน้อย 16 – 24 เป็นกลุ่มที่ดูการแข่งขัน Esport เยอะที่สุดที่ 32% ต่อจำนวนคนใช้ Internet เรียงตามช่วงอายุดังนี้
16 – 24 ปี: 32%
25 – 34 ปี: 30%
35 – 44 ปี: 19%
45 – 54 ปี: 10%
55 – 64 ปี: 6%
ส่วนคนดู live stream คนแคสเกมส์ เทียบจำนวนคนใช้ Internet เรียงตามช่วงอายุดังนี้
16 – 24 ปี: 44%
25 – 34 ปี: 37%
35 – 44 ปี: 25%
45 – 54 ปี: 13%
55 – 64 ปี: 7%
เพื่อให้เห็นภาพ เราเทียบจำนวนสัดส่วนคนดูกีฬาต่าง ๆ ต่อจำนวนคนใช้ Internet แยกตามช่วงอายุเป็นดังนี้
16 – 24 ปี: 31%
25 – 34 ปี: 33%
35 – 44 ปี: 34%
45 – 54 ปี: 34%
55 – 64 ปี: 34%
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าคนอายุ 16 – 24 ปีทั่วโลกดู ESport มากกว่าดูกีฬาปกติแล้ว

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา Chief Digital Officer & Cofounder at The Flight 19 Agency