LINE

อนาคตของ LINE ด้านคอนเทนต์และโฆษณา จากงาน LINE NEXPLOSION 2020 โดย Ad Addict

February 20, 2020

author:

อนาคตของ LINE ด้านคอนเทนต์และโฆษณา จากงาน LINE NEXPLOSION 2020 โดย Ad Addict

ทาง Ad Addict ได้สรุปใจความสำคัญจากงาน LINE NEXPLOSION 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องของคอนเทนต์และโฆษณาของ Line ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยช์นกับนักการตลาดไทย

อ่านเนื้อหาสรุปทั้งหมดได้ตาม link ของ Ad Addict ด้านล่างนี้

https://adaddictth.com/2020/02/19/line-nexplosion-2020/