LINE

สถิติผู้ใช้ของ LINE ประเทศไทยในปี 2020

April 12, 2020

author:

สถิติผู้ใช้ของ LINE ประเทศไทยในปี 2020

อัพเดทข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานและพฤติกรรมการใช้งาน Chat platform อันดับหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นของมูลจาก Line Thailand ที่อัพเดทเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2020 นี้

จากจำนวนผู้ใช้งาน mobile Internet ทั้งหมดในไทย 69 ล้านคน มีผู้ใช้งาน Line จำนวน 45 ล้านบัญชี
Line เป็น app ที่คนไทยใช้เวลาด้วยเยอะที่สุดต่อวัน โดยเฉลี่ยประมาณ 63 นาที เทียบกับเวลาที่คนไทยใช้เวลาบน smartphone ทั้งหมดที่ 216 นาทีต่อวัน
บริการของ Line ทั้งหมดแทบจะอยู่ในทุกช่วงเวลาของวันของผู้ใช้งาน
Line TV เป็นหนึ่งในบริการของ Line ที่มีคนไทยใช้บริการกันมากที่สุด
เนื้อหาที่ได้รับความสนใจบน Line TV คือ ละคร (ดราม่า) บันเทิง เพลง และแอนนิเมชั่น
ช่วงอายุที่ดู Line TV มากที่สุดคือ 25 – 34 ปี รองลงมาคือ 35 – 44 ปี
และเข้าผ่านมือถือ (87%) มากที่กว่าคอมพิวเตอร์ (13%)
ผู้ใช้งาน Line TV จะใช้งานประมาณ 2 ชั่วโมง 16 นาทีต่อวัน ในขณะที่จะใช้เวลากับ platform online TV อื่นประมาณ 1 ชั่วโมง 17 นาที
อีกบริการที่ได้รับความนิยมคือ Line Today ซึ่งเป็นช่องทางบริการข่าวสารหรือ Online Publisher
ครึ่งหนึ่งของประชากรในเมืองไทยใช้บริการ Line Today ซึ่งมี active user 36 ล้านบัญขีต่อเดือน
กลุ่มอายุที่ใช้งาน Line Today สูงสุดคือ 25 – 34 ปี รองลงมาคือกลุ่ม 45 ปีขึ้นไป ซึ่ง Line Today Tab มีคนกดเข้าใช้มากถึง 70% เมื่อเทียบกับการใช้บริการอื่น ๆ ของ Line
ในหนึ่งครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน Line Today (session) จะใช้เวลาประมาณ 5.13 นาที เทียบกับเวลาที่ผู้ใช้งานเข้า online publiser อื่นต่อครั้งประมาณ 2.30 นาที

ที่มา: Line Thailand

One Comment
  1. […] มีจำนวน 45 ล้านบัญชี[3] คิดเป็น 65.22% ของจำนวนผู้ใช้งาน mobile Internet […]

Comments are closed.

Leave a comment