Consultancy

3 สิ่งที่การตลาดดิจิทัลต้องเตรียม เพราะการระบาดของไวรัสทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

July 19, 2020

3 สิ่งที่การตลาดดิจิทัลต้องเตรียม เพราะการระบาดของไวรัสทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

ช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา (และยังไม่ผ่านไปดี) มีพฤติกรรมของผู้บริโภคบนสื่อดิจิทัลที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ที่บอกว่าเร็วขึ้นเป็นเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรเสียต้องเกิดขึ้นแน่ ๆ ด้วยแนวโน้มการเข้าถึงและการใช้งานสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่เหตุการณ์ COVID-19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมเหล่านั้นเกิดเร็วขึ้นไปอีก

ตัวอย่างที่เด่นมาก ๆ เช่น การประชุมออนไลน์ จากการที่หลายบริษัทต้อง Work From Home ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านกลัวว่าการประชุมผ่าน Video conference จะไม่ productive พอ กลับกลายเป็นว่าหลาย ๆ ประชุมกระชับ ครบถ้วน แถมยังสามารถประชุมได้เยอะกว่าปกติอีกด้วย แม้จะต้องใช้พลังงานมากขึ้นหลายเท่าก็ตาม

อีกตัวอย่างที่ต่อเนื่องจาก WFH คือ ยอดการสั่งซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ใน Facebook Live ของ Creative Talk คุณพีระภัทร ศิริโชติ Assistant Director of Online Business Index LivingMall ระบุว่า แม้ช่วงที่ภาครัฐสั่งปิดห้างทำให้ยอดขายหน้าร้านเท่ากับศูนย์แต่ยอดขายจากเว็บไซต์เพิ่มขึ้นหลายเท่ามาก ๆ จนบริษัทต้องหาวิธีรับมือกับจำนวนการสั่งซื้อและการดูแลหลังการขายที่ล้นกำลังเดิมที่เคยมี

บทความนี้จึงอยากสรุปเรื่องสำคัญที่นักการตลาดควรต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและถาวรของผู้บริโภค

อ่านบทความทั้งหมดได้ที่ link นี้

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา CEO and Cofounder TWF Agency