Facebook Media Plan & Buy

การลงโฆษณา Facebook 6 แบบที่ควรหลีกเลี่ยง

July 12, 2020

author:

การลงโฆษณา Facebook 6 แบบที่ควรหลีกเลี่ยง

เว็บไซต์การตลาดวันละตอน เผยแพร่บทความ 6 รูปแบบการลงโฆษณา Facebook ที่ไม่ควรทำ

  1. ปล่อยโฆษณา Run ไว้ตลอดเวลา
  2. ตั้งปุ่ม Call-to-action ไปลงหน้า Landing page ที่ไม่เข้ากัน
  3. ปรับเปลี่ยนแคมเปญ Facebook Ad บ่อยๆ
  4. ไม่เปิด Facebook Automated Rules
  5. ส่งโฆษณาซ้ำๆ ให้กับคนที่ซื้อของของเราแล้ว
  6. ไม่ทำการทดลองโฆษณาหลากหลายรูปแบบ

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ตาม link นี้