Facebook

ปรับแบรนด์ให้ใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นกับ Facebook Insights Live – Evolving Brand

November 3, 2020

ปรับแบรนด์ให้ใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นกับ Facebook Insights Live – Evolving Brand

วันนี้เรามีสรุป insight ล่าสุดจากทาง Facebook seminar เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มาแชร์ให้ฟังกัน เป็นหัวข้อที่พูดถึงมุมมองและไอเดียของการพัฒนาปรับแบรนด์ให้แข็งแรง และตอบรับความต้องการของผู้บริโภคโดยการใช้เครื่องมือของทาง Facebook อย่าง Facebook และ Instagram เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของการทำ Brand Strategy ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบันนี้ และสามารถทำได้ในมุมที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับตัวแบรนด์มากที่สุด สำหรับกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่ทาง Facebook นำเสนอมีดังนี้

1. Experience การสร้าง direct interaction เพื่อสร้างความประทับใจและติดต่อสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

Omni service เช่น Contextual service ระบบการตอบรับข้อความที่ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจะสอบถามได้ , Community driven service การสร้างเพจเพื่อสร้างชุมชนดึงคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน และสร้างให้เกิดการพูดคุย, Content service การมอบคอนเทนต์ที่น่าสนใจ และเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคต้องการรับรู้ผ่านการ live สด, content always-on, question function บน Instagram และ อื่นๆ

Augmenting product การใช้เทคโนโลยีอย่าง AR เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสร้างประสบการณ์ทางออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคให้มีต่อแบรนด์มากขึ้น อย่างเช่น การสร้าง Ig filter เพื่อให้ความรู้สึกเหมือนได้ลองสินค้าจริง หรือ สร้างโอกาสให้ตัวแบรนด์ได้เข้าไปผูกกับช่วงเวลาพิเศษ และช่วงเวลาที่พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงอย่าง covid-19

2. Saliency สร้างให้เกิดการจดจำ หรือ การนึกถึงสินค้าและแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย

Scaled relevance แบ่งออกเป็น Personal หรือ การ personalise ad ที่ต้องการส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ตอบรับกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม และ contextual หรือการสอดแทรกความหมายของ ad เข้าไปในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตผู้บริโภคและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ

Brand response การตอบรับของแบรนด์ในการทำการตลาดที่เข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้บริบทของวัฒนธรรม Influencer เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประสบการณ์มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

3. Identity การสร้างจุดยืน และ ภาพลักษณ์ให้กับตัวแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

Community co-creation การเข้าใจถึงกลุ่มชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของทางแบรนด์ โดยการผลิตชิ้นงานที่สอดแทรกกระแสสังคม ความหลงใหล และ วัฒนธรรมเข้าไป

Actioning purpose การแสดงถึงจุดยืนของแบรนด์ในแง่บวก อย่างเช่น การเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อม เข้าใจในผู้หญิง สนับสนุนให้ผู้คนมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง

สิ่งที่นำเสนอไปข้างต้น เราหวังว่าจะเป็นต้นทางการแนะแนวในการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ของคุณได้ไม่มากก็น้อย ปัจจัยอื่น ๆ นั้นอาจจะเกี่ยวกับชนิดผลิตภัณฑ์และมุมของการตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละแบรนด์ แต่อย่าลืมที่จะทดลองสิ่งใหม่ ๆ ลองคิดนอกกรอบเพื่อให้แบรนด์ของคุณมีมิติเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค