work

“กรุงเทพประกันภัย” การสื่อสารแคมเปญ “เพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา” ผ่านโลกออนไลน์ที่สร้าง Awareness ให้กับผู้คน

December 25, 2020

author:

“กรุงเทพประกันภัย” การสื่อสารแคมเปญ “เพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา” ผ่านโลกออนไลน์ที่สร้าง Awareness ให้กับผู้คน

ทุกวันนี้ที่การสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้คนหันมาอยู่ในพื้นที่การสื่อสารแบบ Online ซะเป็นส่วนใหญ่ การที่แบรนด์จะทำการสื่อสารแคมเปญโฆษณาต่างๆ ช่องทางออนไลน์จึงกลายเป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้คน

“กรุงเทพประกันภัย” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในช่องทางดังกล่าวจึงเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารแคมเปญ “เพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา” เพื่อการสร้าง Awareness ให้กับกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ไปจนถึงคนวัยทำงาน ให้เข้าใจถึงความหมายของแคมเปญดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

งานนี้ทาง The Flight 19 Agency ได้ดูแลในส่วนของ media planning and buying ของ campaign ทั้งหมดให้กับ กรุงเทพประกันภัย

อ่านบทความทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของ Ad Addict ได้ที่นี่> https://www.adaddictth.com/works/Bangkok-Insurance

Campaign: “เพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา” 
Client: กรุงเทพประกันภัย
Service: Media Planning and Buying

Comments

comments