Facebook

4 ข้อแนะนำจาก Facebook ที่จะช่วยเก็บ lead ได้ดีขึ้น

January 5, 2021

4 ข้อแนะนำจาก Facebook ที่จะช่วยเก็บ lead ได้ดีขึ้น

Facebook แนะนำวิธีที่จะให้ช่วยให้แบรนด์และนักการตลาดเก็บ lead หรือการเก็บข้อมูลลงทะเบียน ใน campaign Lead Generation บน platform ในเครือของ Facebook ได้ดีขึ้น มี 4 ข้อดังนี้

Lead Capture

Lead Capture เป็นส่วนสำคัญมากๆ สำหรับแคมเปญ lead generation ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้ว่าพวกเขาจะลงทะเบียนเพื่ออะไร และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ “ทำไม” พวกเขาจะต้องให้ข้อมูล หรือเหตุใดธุรกิจและแบรนด์ของเราถึงมีค่าพอที่พวกเขาจะยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลอันมีค่าให้

Lead Magnets

ให้โอบรับแนวคิดการ “ให้ก่อนที่จะรับ” โดยเสนอกลุ่มเป้าหมายว่า พวกเขาจะได้อะไรหากมอบข้อมูลให้กับธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็น สินค้าทดลอง โค้ดส่วนลด การทดลองใช้บริการฟรี webninar ฟรี หรือ eBook ฟรี การมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับพวกเขาจะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนพวกเขามาเป็นลูกค้า ที่สำคัญ Facebook แนะนำว่า เราควรต้องมีภาพหรือรายละเอียดสิ่งที่เราจะมอบให้กับพวกเขา บนชิ้นงาน artwork หรือใน caption อย่างชัดเจนและน่าดึงดูด

Landing Page

การมีโพสต์บน Facebook ที่น่าสนใจ ข้อมูลครบ น่าดึงดูด ชวนให้คนกดเพื่อลงทะเบียนว่าสำคัญแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปอีกคือหน้าเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้าไปนั้นสำคัญยิ่งกว่า ทาง Facebook แนะนำว่าเราควรต้อง optimize landing page ให้เหมาะแก่การเก็บ lead มากที่สุด (ก่อให้เกิด conversion) และควรมีการเทสเพื่อดูว่าหน้าเว็บไซต์แบบไหนที่มี conversion rate สูงที่สุด รวมทั้งควรสร้าง custom audience คนที่เคยเข้าเว็บไซต์ของเราด้วย เพื่อต่อยอดการนำไปทำ retargeting คนที่เคยเข้าเว็บไซต์แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนต่อไป

Lead Scoring

เมื่อเราสามารถเก็บ lead ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ หลักหลายร้อยหลายพัน จนเราอาจจะไม่สามารถตอบกลับได้เร็วพอ ทาง Facebook แนะนำให้เราทำ Lead Scoring เพื่อให้คะแนน lead แต่ละราย ตัวอย่างเช่น คนที่ให้ทั้งเบอร์โทรและ email จะได้คะแนนเยอะกว่า คนที่ให้เฉพาะ email เป็นต้น หรือ คนที่ขอใบเสนอราคาจะมีคะแนนมากกว่าคนที่ download e-brochure เป็นต้น เพื่อให้เราสามาถเลือกตอบกลับกลุ่ม lead ที่มีคะแนนเยอะกว่าก่อนได้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเกิดยอดขายหรือการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงต่อไป

Credit: https://www.facebook.com/business/news/tips-for-lead-generation-on-facebook

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา CEO and Cofounder TWF Agency