Facebook

Ads ที่ดีสำหรับเก็บ lead ควรเป็นอย่างไร? Facebook มีข้อแนะนำ

January 4, 2021

Ads ที่ดีสำหรับเก็บ lead ควรเป็นอย่างไร? Facebook มีข้อแนะนำ

จากที่บทความที่แล้ว นำเสนอ 4 ข้อแนะนำจาก Facebook ที่จะช่วยเก็บ lead ได้ดีขึ้น ในบทความนี้จะลงรายละเอียดว่าตัว Ads ที่ดีสำหรับการสร้างความน่าสนใจและเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายกดเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ควรต้องมีอะไรบ้าง ทาง Facebook ทำข้อมูลสรุปมาดังนี้

 1. มีรายละเอียดชัดเจนในโฟสต์แคปชั่น ว่าหากกลุ่มเป้าหมายมาลงทะเบียนแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
 2. ภาพที่ใช้ โดยให้ใช้ภาพที่เล่าเรื่องเป็นการบอกใบ้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับอะไรจากการลงทะเบียนครั้งนี้
 3. ข้อความบนภาพ (Text Overlay)
  • ข้อความสั้นๆ หรือคำไม่กี่คำ ที่สร้างความน่าตื่นเต้น
  • อย่าสร้างความคาดหวังเกินจริง (เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดมากถึง 80% แต่ในความจริงได้แค่ 20% เป็นต้น)
 4. ข้อความตรงส่วนปุ่มกด Call to Action
  • ใช้ภาษาที่อ่านแล้วดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายอยากเรียนรู้เพิ่มเติมและสนใจจะลงทะเบียน
  • สร้าง sense of urgency หรือทำให้พวกเขาอ่านแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ลงทะเบียนตอนนี้จะพลาดโอกาสนี้ไปเลย
  • ให้เหตุผลอย่างชัดเจนว่าทำไมควรจะต้องกดตอนนี้ (เช่น มีจำนวนจำกัด หรือใกล้หมดเวลาแล้ว)

ที่มา: https://www.facebook.com/business/news/tips-for-lead-generation-on-facebook

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา CEO and Cofounder TWF Agency