Marketing 5.0 marketing technology

5 เรื่องที่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตลาด

February 16, 2021

5 เรื่องที่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตลาด

สรุปบางส่วนจากหนังสือ Marketing 5.0 ของ Philip Kotler: 5 เรื่องที่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตลาด

  1. สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าหนึ่งในข้อดีที่สุดของการนำเทคโนโลยีมาช่วยทางการตลาดก็คือความสามารถในการนำข้อมูลหรือ data มาอ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ถ้ายังไม่นับเรื่องของข้อมูลความเป็นส่วนตัว ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยเฉพาะสื่อดิจิตอลนั้น สามารถเก็บพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างมากมายเลยทีเดียว ทำให้มีข้อมูลมโหฬารในการดึง insight ของผู้บริโภคมาประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดต่างๆ
  2. ความสามารถในการคาดการณ์ผลลัพท์ของการทำการตลาด ไม่มีการลงทุนทางการตลาดใดที่จะการันตีผลได้ 100% แต่ด้วย AI และเครื่องมือ analytics ต่างๆ สามารถช่วยให้นักการตลาดคาดการณ์ผลลัพธ์ของการปล่อยสินค้าใหม่หรือแคมเปญใหม่ได้ จากการเรียนรู้ผ่านรูปแบบและแนวทางของสิ่งที่เคยทำผ่านมาแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธี optimize สิ่งที่กำลังจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  3. นำพาประสบการณ์ดิจิตอลมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ การมอบประสบการณ์แบบ personalization นั้น เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับ digital marketing แต่ในยุคก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้นักการตลาดสามารถมอบประสบการณ์คล้ายกันออกสื่อดิจิตอลได้ จนมาถึงในยุคนี้ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อและเซ็นเซอร์ หรือ Internet of Things (IoT) ที่จะช่วยให้สามารถนำมาปรับใช้และระบุตัวตนของผู้บริโภคได้ในโลกนอกดิจิตอล เช่น หน้าร้านเพื่อมอบประสบการณ์ personalization ใกล้เคียงกับบนสื่อดิจิตอล
  4. เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า สำหรับหน่วยงานและพนักงานด่านหน้าหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์ตรงกับลูกค้า เช่น พนักงาน call center พนักงานหน้าร้าน และคนที่ต้องตอบคำถามบนสื่อ social media (แอดมิน) ให้สามารถใช้เทคโนโลยีมาทุ่นแรงแล้วนำเวลาไปลงกับสิ่งที่สร้างคุณค่ามากขึ้น ยกตัวอย่างการใช้ chatbot ช่วยในการรับเรื่องเบื้องต้นก่อนจะถูกส่งมาถึงแอดมินจริงๆ เมื่อถึงจุดที่จำเป็นต้องให้พนังงานรับเรื่อง ซึ่งในตัวอย่างนี้จะทำให้แบรนด์สามารถรับเรื่องโดยรวมได้เร็วและจำนวนมากขึ้นกว่าที่จะปล่อยให้ทีมแอดมินรับโดยตรง หรือกรณีใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องขอข้อมูลซ้ำๆ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเคยสอบถามเรื่องมาทาง Facebook inbox แล้ว และสองวันต่อมาลูกค้าคนเดินตามเรื่องไปทาง call center ทางพนักงาน call center จะสามารถดึงรายละเอียดที่ลูกค้าเคยติดต่อมาแล้วเมื่อสองวันก่อนได้ทันทีไม่ต้องถามลูกค้าซ้ำในเรื่องเดิม
  5. ร่นระยะเวลาในการตัดสินใจด้านการตลาด ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรอบตัวและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้นักการตลาดต้องทำงานแข่งกับกระแสอยู่ตลอดเวลา การทำงานแบบยุคเดิมๆ จะไม่ได้ผลอีกต่อไป ในหนังสือ Marketing 5.0 ระบุว่ายุคนี้นักการตลาดสามารถเอาแนวคิด agile และใช้ประโยชน์ของ marketing technology ต่างๆ มาปรับใช้ เพื่อให้สามารถเทสตลาดได้ในระยะเวลาสั้นๆ และการลงทุนที่น้อยก่อนที่จะทุ่มเต็มตัวเมื่อมั่นใจว่ามีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จได้สูง แต่อย่างไรก็ดี วิธีนี้จำเป็นต้องมี platform ที่สนับสนุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับต้องมี mindset ที่โอบรับกับการนำวิธีการ agile มาใช้จริง

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา CEO and Cofounder TWF Agency