Marketing 5.0

Go Digital Checklist เช็คความพร้อมแบรนด์และลูกค้า

February 21, 2021

Go Digital Checklist เช็คความพร้อมแบรนด์และลูกค้า

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ Marketing 5.0 ในบทที่ 5 เนื่องจากธุรกิจและแบรนด์ในแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละหมวดหมู่ธุรกิจ มีความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิตอลไม่เหมือนกัน ทั้งฝั่งแบรนด์เองและฝั่งลูกค้า

เพื่อตรวจสอบความพร้อมว่าแต่ละฝั่งพร้อมขยับไปดิจิตอล (Go Digital) มากแค่ไหน ลองดูเช็คลิสได้ดังนี้

เช็คความพร้อมด้านดิจิตอลของธุรกิจ/แบรนด์

 • มีความสามารถที่จะติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านระบบดิจิตอลได้ในวงกว้างและในทุกช่วงของ customer journey
 • ทุกจุดสัมผัส (touchpoint) ที่เข้าถึงลูกค้า สามารถทำงานเชื่อมต่อด้วยกันได้แบบแนบเนียนไม่สะดุดเพื่อประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า
 • ธุรกิจสามารถสร้างรายได้เพิ่มหรือส่งผลที่ดีกับธุรกิจจากการนำสื่อดิจิตอลมาใช้
 • มีเทคโนโลยีรองรับในการจัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าในแบบ real-time
 • ขั้นตอนในการดำเนินงานต่างๆ (business processes) ถูกนำใส่และจัดทำในรูปแบบดิจิตอลเพื่อรองรับโมเดลธุรกิจ
 • พวกอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องต่างๆ ถูกนำมาเชื่อมต่อบนดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า IoTs
 • พนักงานได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือดิจิตอลในการทำงาน และสามารถเชื่อมต่อแบบ remote ได้
 • มีทีมงานที่มีความรู้ด้านดิจิตอลมากพอหรือมีแผนการที่จะเพิ่มเรื่องดังกล่าวนี้ เช่น data scientists, UX designer, IT architect
 • มีวัฒนธรรมหรือกำลังมุ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมที่โอบรับการทำงานแบบดิจิตอล

เช็คความพร้อมด้านดิจิตอลของฝั่งลูกค้า

 • สัดส่วนของลูกค้า ส่วนใหญ่อยู่ใน Generation Y และ Z ที่คุ้นเคยและคล่องในการใช้สื่อดิจิตอล
 • ลูกค้าส่วนใหญ่ได้เข้ามาติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลอยู่แล้ว
 • เมื่อต้องใช้สินค้าและบริการ ลูกค้าจำเป็นต้องใช้งานกับ interface บนสื่อดิจิตอล
 • Customer journey บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่บนสื่อดิจิตอลอยู่แล้ว
 • Touchpoint ที่อยู่บน offline สร้างความหงุดหงิดให้กับลูกค้าและสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้หากย้ายไปทำบนสื่อดิจิตอลแทน
 • มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราอยู่บน Internet ที่ลูกค้าจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้อยู่แล้ว
 • ลูกค้ารู้สึกว่าการติดต่อกับธุรกิจผ่านช่องทางดั้งเดิมอย่างการโทรหรือเดินเข้าไปหา ณ สถานที่ นั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
 • สินค้าและบริการไม่ซับซ้อนมาก และไม่มีปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือหากต้องมีธุรกรรมผ่านสื่อดิจิตอล
 • ลูกค้าส่วนใหญ่มีเหตุผลที่จะไปใช้สื่อดิจิตอล เช่น มีทางเลือกมากกว่า ราคาดีกว่า คุณภาพสูงกว่า หรือสะดวกสบายมากกว่า

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา CEO and Cofounder TWF Agency