Marketing 5.0 marketing technology

Marketing 1.0 ถึง 5.0 คืออะไร

February 15, 2021

Marketing 1.0 ถึง 5.0 คืออะไร

จากหนังสือ Marketing 5.0 โดย Philip Kotler ส่วนหนึ่งในบทที่ 2 มีสรุปเรื่องของ Marketing 1.0 จนถึง Marketing 5.0 เอาไว้ดังนี้

Marketing 1.0 เน้นเรื่องสินค้า (Product Centric)

Marketing 1.0 เริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1950 ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับเจน Baby Boomers ที่มีเงินและรุ่นพ่อแม่ของพวกเขา โจทย์หลักตอนนั้นคือ การผลิตสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความรู้สึกคุ้มค่าสูงสุดให้กับผู้บริโภค สินค้าและบริการที่จะอยู่ในใจผู้บริโภคคือสินค้าที่อัดฟีเจอร์เยอะๆ และทำได้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยที่เจ้าของแบรนด์จะสามารถตั้งราคาสูงๆ ได้เป็นเวลายาวนาน ดังนั้นการทำการตลาดในช่วงดังกล่าว จะเน้นไปที่เรื่องของ 4P (Product, Price, Place, Promotion) เพราะความพึ่งพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุด

อย่างไรก็ดี ข้อเสียของ Marketing 1.0 ก็คือ ภาคธุรกิจผลิตสินค้าที่จริงๆ แล้วผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องใช้ออกมา

Marketing 2.0 เน้นเรื่องลูกค้า (Customer Centric)

หลังจากปัญหาที่ Marketing 1.0 ทิ้งเอาไว้ ทำให้ในช่วงประมาณปี 1965 – 1975 การตลาดกลายเป็นการเน้นเรื่องของ Customer Centric หรือการมีลูกค้าเป็นที่ตั้งแทน แล้วเทรนด์นี้ถูกทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงต้นของความถดถอยทางเศรษฐกิจช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 ที่กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างมาก จึงเกิด Marketing 2.0 ที่เน้นเรื่องความเข้าใจ เรื่อง Segmentation การเจาะกลุ่มเป้าหมาย และการวาง Positioning ที่ชัดเจน ยุคนี้ภาคธุรกิจเลิกที่จะผลิตสินค้าให้กับคนทุกคน แล้วทำตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคแบบเจาะจงมากยิ่งขึ้น เน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ แทนที่จะอัดฟีเจอร์ทุกอย่างลงในสินค้าเพื่อหวังว่าจะขายทุกคน หรือเรียกได้ว่าเป็นยุคที่นักการตลาดรู้แล้วว่า ลูกค้าไม่ใช่ทุกคนบนโลก นอกจากนั้นยุคนี้ยังขยับเป้าหมายหลักจากความพึงพอใจของลูกค้า มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและการกลับมาซื้อซ้ำนั่นเอง (Retention)

Marketing 3.0 มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centric)

การมาถึงของ เจน Y และวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ทั่วโลกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2000 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับการตลาดอีกครั้ง เนื่องจากเหล่าเจน Y เริ่มหมดความเชื่อใจกับภาคธุรกิจที่เน้นแค่เรื่องการสร้างกำไรเป็นหลัก ผู้บริโภคต้องการให้แบรนด์และธุรกิจผลิตสินค้า เสนอบริการและสร้างวัฒนธรรมที่สร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น Marketing 3.0 จึงเกิดขึ้นเพื่อเน้นเรื่องการมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และส่งผลให้ธุรกิจต้องหาวิธีใส่เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน Business model ขององค์กร

Marketing 4.0 จากสื่อดั้งเดิมไปสู่สื่อดิจิตอล (Traditional to Digital)

การมาของ mobile internet, social media, และ e-commerce ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป นักการตลาดจึงต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร การนำเสนอสินค้าและการบริการกันใหม่ ต้องมีตัวตนแบบ Omnichannel การเปลี่ยนผ่านจากสื่อดั้งเดิมหรือสื่อ Traditional ไปสู่สื่อดิจิตอล ซึ่งก็คือ Marketing 4.0

Marketing 5.0 เทคโนโลยีสำหรับมวลมนุษยชาติ (Technology for Humanity)

การมาของ เจน Z และ เจน Alpha คือจุดที่นักการตลาดต้องปรับตัวกันอีกครั้ง อย่างแรกเลยคือการที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้แก่มวลมนุษยชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างที่สองคือการนำเทคโนโลยีมาทำชีวิตที่ดีขึ้น (ทำให้นึกถึงเรื่องที่ Tim Cook ออกมาพูดในงาน 2021 Computers, Privacy and Data Protection conference ที่ตอบโต้ Facebook เรื่อง iOS14 เลย) ทำให้ Marketing 5.0 คือการผสมผสานระหว่าง Marketing 3.0 (Human Centric) และ Marketing 4.0 (Traditional to Digital) นั่นเอง

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา CEO and Cofounder TWF Agency
One Comment
  1. […] tech ไม่พ้น ตามที่หนังสือ Marketing 5.0 โดย Philip Kotler ได้ระบุเอาไว้ สำหรับ Quantum Marketing […]

Comments are closed.

Leave a comment