Consultancy

5 Stages of Technology Adoption (5 ลำดับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค)

March 1, 2021

5 Stages of Technology Adoption (5 ลำดับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค)

ในยุคที่ดิจิตอลเข้ามากลืนกินในชีวิตประจำวันของเรา และการพัฒนาของเทคโนโลยีในสินค้าที่บริโภคสามารถทำให้เกิด Digital Disruption ได้ ทั้งนี้การเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีในการซื้อสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเจาะกลุ่มตลาดเมื่อต้องการขายสินค้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

1. Innovators (ผู้บุกเบิก)
ในกลุ่มนี้เรียกว่านักนวัตกรรมที่นับเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดอยู่ที่ 2.5% คือกลุ่มที่เปิดใจยอมรับเทรนด์ใหม่ ๆ ชอบความท้าทายและทดลองของใหม่ มักเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงได้ โดยคนกลุ่มนี้เต็มใจที่จะรีวิวสินค้าให้กับผู้อื่นเมื่อเขาได้ทดลองใช้สินค้าแล้ว 

2. Early Adopters (ผู้นำกระแส)
กลุ่มที่นำเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีความเป็นผู้นำและมีหน้ามีตาในสังคมโดยมีอำนาจในการชักจูงผู้อื่น ซึ่งจะซื้อสินค้าที่ออกใหม่โดยไม่มีปัญหาเรื่องราคาของสินค้าที่ค่อนข้างสูงในช่วงแรกและมีแนวโน้มที่จะทำรีวิวสินค้าอีกด้วย

3. Early Majority (ผู้ที่อยู่ในกระแส)
ผู้บริโภคกลุ่มนี้นับเป็นสัดส่วนที่มีมากที่สุดและเทียบเท่ากับกลุ่ม Late Majority โดยมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเมื่อสินค้าเป็นที่รู้จักและเริ่มเป็นกระแสแล้วเพราะกลุ่มนี้จะระมัดระวังเรื่องเทคโนโลยีและใช้เหตุผลในการตัดสินใจพอสมควรเพื่อดูความคุ้มค่าและมั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้จะประสบความสำเร็จ

4. Late Majority (ผู้ตามกระแส)
กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตามกระแสและใช้สินค้าต่อเมื่อมีคนใช้มากในจำนวนหนึ่ง โดยสินค้าถูกพูดถึงหรือมีรีวิวออกมาแล้ว และเป็นผู้ที่อ่อนไหวต่อราคา ในกลุ่มนี้จะไม่ซื้อของทันทีเมื่อออกใหม่และไม่ได้คำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการใช้งานจริงมากกว่าการไม่ตกกระแส

5. Laggards (ผู้ล้าหลัง)
กลุ่มล้าหลังที่จะซื้อสินค้าเมื่อเทคโนโลยีตกรุ่นและมีคนใช้ก่อนหน้าอยู่แล้ว ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ โดยสามารถดูรีวิวหรือสอบถามผู้ที่เคยใช้งานในสินค้านั้นได้

ทั้งนี้เมื่อรู้ว่าสินค้าที่ต้องการขายคืออะไรและตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ข้อมูลส่วนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้นั่นเอง


ที่มา
https://ondigitalmarketing.com/learn/odm/foundations/5-customer-segments-technology-adoption/
https://medium.com/@shivayogiks/what-is-technology-adoption-life-cycle-and-chasm-e07084e7991f
https://www.helloiota.com/articles/technology-adoption

Comments

comments