Marketing 5.0

The Segments of One การจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบ 1 ต่อ 1

March 21, 2021

The Segments of One การจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบ 1 ต่อ 1

ในหนังสือ Marketing 5.0 ของ Philip Kotler ระบุถึงเรื่อง Segmentation กลุ่มเป้าหมายสำหรับการทำการตลาดเอาไว้ว่าด้วย technology ปัจจุบัน นักการตลาดสามารถทำ segmentatin แบบ 1 ต่อ 1 ได้หรือที่เรียกว่า Segments-of-one marketing แต่ก่อนจะเข้าเรื่องนี้ ลองไปดูพื้นฐานการทำ Segmentation กันก่อน

4 วิธีการทำ Segmentation

อ้างอิงถึงการทำ segmentation แบบดั้งเดิม มีอยู่ 4 แบบด้วยกัน

 1. Geographic – การแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามภูมิศาสตร์
  – พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน
  – เป็นคนที่ไหน (เกิดที่ไหน)
  – ทำงานหรือเรียนอยู่ที่ไหน
 2. Demographic – แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลประชากร
  – อายุเท่าไหร่
  – เพศอะไร
  – ทำอาชีพอะไร
  – ระดับการศึกษาอะไร
  – มีรายได้เท่าไหร่
  – แต่งงานหรือยัง
  – อยู่เป็นครอบครัวใหญ่แค่ไหน
 3. Behavioural – แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม
  – มี journey ของการซื้อของอย่างไร
  – เสพสื่อแบบไหนประเภทไหน
  – ใช้สินค้าและบริการอย่างไร
 4. Psychographic – แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามจิตวิทยา
  – มีความสนใจหรือหลงไหลเรื่องอะไร (passion)
  – อะไรคือเป้าหมายชีวิต หรือมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจ
  -ความเชื่อในเรื่องต่างๆ
  – ยึดถือเรื่องอะไรหรือรู้สึกรุนแรงกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษ

The Segments of One

เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีความต่างกันอย่างมาก และ technology ในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้นักการตลาดสามารถทำเรื่องนี้ได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ควรจะต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 1 ต่อ 1 ผ่านการตั้ง persona โดยใช้การรวม segmentation ทั้ง 4 เข้าด้วยกัน (Geographic, Demographic, Behaviorual, Psychographic) หรือที่เรียกในหนังสือว่าเป็นการทำ “Segments-of-One Customer Profiling”

ตัวอย่างของการตั้ง Persona:

นายบี อายุ 40 ปี แต่งงานมีลูกสองคน อาศัยในกรุงเทพฯ เป็น Digital Marketing Manager ที่มีประสบการณ์ทำงาน 15 ปี ทำงานอยู่ที่แบรนด์ FMCG แบรนด์หนึ่ง ใช้ iPhone ขับรถไปกลับบ้านที่ทำงาน ชอบฟัง Podcast สนใจเรื่องวิ่งมาราธอน เป็นคนซื้อของเข้าบ้าน ในหนึ่งสัปดาห์ต้องเข้า supermarket อย่างน้อยสองครั้ง – แบบนี้เป็นต้น ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งทำให้สามารถเอาไปทำงานต่อได้ง่ายขึ้น

Segments of One ด้วยการใช้ technology และ Big Data จะมีความเคลื่อนไหวของข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ real-time ข้อมูลจะส่งมาจากทุก touchpoint ที่ลูกค้าเข้าถึง ส่งผลให้นักการตลาดสามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันทวงทีและนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าคนนั้นๆ สนใจจริงๆ ทั้งในแง่การทำการสื่อสารและการนำเสนอสินค้าและบริการ

ไม่ง่ายและราคาสูง

อย่างไรก็ดี ข้อเสียอย่างเดียวของการทำ Segments of One คือ การที่ต้องลงทุนทรัพยากรในการนำ technology มาช่วย ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดคือ CDP หรือ Cutomer Data Platform ที่หากอยากใช้ระบบดีๆ ปลอดภัย ไว้ใจได้ จะมีราคาค่อนข้างสูงบวกกับต้องใช้บุคลากรผู้ที่สามารถจัดการ ดูแล และนำข้อมูลจาก CDP ไปวิเคราะห์และใช้งานต่อได้จริง

Photo by Andrik Langfield on Unsplash

Comments

comments

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา CEO and Cofounder TWF Agency