วิธี optimize impressions สำหรับ conversion campaign

สำหรับ conversion campaign การติด pixel ที่หน้า complete purchase เช่นหน้า thank you หรือหน้ายืนยันการสั่งซื้อ เพื่อ track และ optimize การก่อให้เกิด conversion ได้สมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ดี สำหรับบาง campaign หากเรา optimize สำหรับ conversion ใน step...

Learning Phase ของ Facebook Ads และ จำนวน Conversion event ขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการ optimize

ทาง Facebook ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อช่วยให้นักการตลาดสามารถ optimize Facebook ads campaign ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ campaign แบบ Conversion Learning phase คือช่วงเวลาที่ระบบต้องเรียนรู้ที่จะนำเสนอ ads ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้วจะก่อให้เกิด action ที่มีความหมายกับ objective ของ campaign ขั้นนี้จึงจำเป็นและสำคัญมากๆ ที่จะส่งผลให้ campaign นั้นๆ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ในแง่จำนวนของ...