Credit: Facebook for Business

Facebook ประกาศยกเลิก interest ads targeting บางหัวข้อที่เข้าข่ายมีความอ่อนไหว

ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2022 เป็นต้นไป Facebook จะยกเลิก detailed targeting interests สำหรับการลงโฆษณาบางหัวข้อที่เข้าข่ายว่ามีความอ่อนไหว (perceive as sensitive) ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ (เช่น "การรณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งปอด", "วันเบาหวานโลก", "เคมีบำบัด")เนื้อหาที่เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ (เช่น “การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน” และ “วัฒนธรรม LGBT”)หัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศาสนาและกลุ่มความเชื่อต่างๆ (เช่น “คริสตจักรคาทอลิก”...

Metaverse ฉบับย่อสำหรับนักการตลาดไทย

November 6, 2021 Facebook Metaverse 0 Comments

แน่นอนว่าข่าวใหญ่ที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการที่ Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทแม่ จาก Facebook เป็น Meta เพื่อให้เป็นไปตาม vision ที่จะเชื่อมต่อคนทั้งโลกให้ไปไกลกว่าการเป็นแค่ social media company แต่เป็น Metaverse Company Metaverse คืออะไร ? เพื่อให้เห็นภาพได้ในประโยคเดียว ตัวอย่าง Metaverse ที่ชัดที่สุดตอนนี้คือแบบเดียวกับในหนังของ Steven...