3 แทคติกการหา First-party data สำหรับการตลาด

August 29, 2022 Data 2 Comments

สำหรับบางสินค้าในบางอุตสาหกรรม การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างฯ เป็นไปได้มากที่เจ้าของแบรนด์จะไม่สามารถเก็บ First party data ได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก มีราคาไม่สูง แม้จะเป็นสินค้าที่ต้องซื้อซ้ำบ่อยๆ ก็ตาม หากไม่มีกลยุทธ์ CRM ต่างๆ ช่วย หรือทำกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างร่วมกับคนกลางตัวแทนจำหน่าย ก็จะเป็นเรื่องยากมากๆ ที่เจ้าของแบรนด์จะเก็บ first party data เหล่านั้นได้เอง บทความนี้จึงมี 3 แทคติกที่จะแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้แบรนด์ทื่มีข้อจำกัดดังกล่าว สามารถเก็บข้อมูล...