โลโก้กับการเริ่มต้นธุรกิจ

October 4, 2022 Design 0 Comments

โลโก้ เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญ ที่แสดงถึงตัวตนของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โลโก้ คือสิ่งแรกที่กลุ่มเป้าหมายจะมองเห็น ให้ความสนใจและยังเป็นเครื่องหมายสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายการออกแบบโลโก้สามารถทำได้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป ใช้เป็นตัวแทนของธุรกิจหรือองค์กรในการสื่อสารกับผู้บริโภค ลูกค้าทั้งกลุ่มเป้าหมายและทั่วไป

Quantum Marketing คืออะไร ตอนที่ 2

October 3, 2022 Quantum Marketing 1 Comment

4 Missions of Quantum Marketing สำหรับ Quantum Marketing มี 4 เสาหลัก หรือ mission ที่นักการตลาดต้องวางแผนและเข้าไปดูแล จัดการ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคยุคนี้ รวมถึงเพื่อให้งานของการตลาดส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจได้จริง ไม่ใช่แค่การสร้างแบรนด์เพียงอย่างเดียว (บทความนี้แม้อ้างอิงจากหนังสือ Quantum Marketing: Mastering the New Marketing Mindset for Tomorrow’s...