C-Commerce

Chat & Shop บน platform ไหน ที่ถูกคนทักเข้ามามากที่สุด

November 29, 2022

author:

Chat & Shop บน platform ไหน ที่ถูกคนทักเข้ามามากที่สุด

จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2565 ของแบรนด์สินค้าที่ทาง TWF Agency ได้ดูแลเรื่อง C-Commerce หรือ Chat & Shop ให้กับลูกค้า บนช่องทาง platform หลัก ประกอบไปด้วย Facebook Instagram LINE Lazada และ Shopee

พบว่าสัดส่วนจำนวนการทักเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและสั่งซื้อสินค้า เรียงลำดับช่องทางการทักจากมากไปหาน้อยดังนี้

1 LINE 78.2%
2 Shopee 9.5%
3 Facebook Messenger 8.2%
4 Lazada 3.8%
5 Instagram 0.2%

จากข้อมูลนี้ พอจะเห็นภาพได้ว่า LINE ยังคงเป็น Chat platform ที่ผู้บริโภคคนไทยใช้เยอะที่สุดในการทักมาสอบถามและแสดงความสนใจสั่งซื้อสินค้า แต่ที่น่าสนใจคือ ช่องทาง Chat บน Shopee กลับแซงหน้า Facebook Messenger และตามมาด้วย Chat บน Lazada แสดงให้เห็นว่าแม้อยู่บน E-Marketplace ผู้บริโภคก็ยังอยากจะทักถามพูดคุยกับแบรนด์และผู้ขายก่อนกดสั่งซื้อ ส่วน Instagram เป็นช่องทางที่มีคนทักมาสอบถามน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ platform อื่นๆ