ประกาศกฎโฆษณาฉบับใหม่ ห้ามใช้ข้อความที่เกินจริงพิสูจน์ไม่ได้ มีโทษปรับและจำคุก

January 22, 2023 Consultancy 0 Comments

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากภาษาที่ใช้ ในประกาศนั้น จะค่อนข้างเข้าใจยากหน่อย บทความนี้จึงสรุปประเด็นสำคัญ ให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้นักการตลาดนำแนวทางไปใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความต้องห้ามที่เข้าข่ายมีความผิดได้ ห้ามมีข้อความปัดความรับผิดชอบหรือสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ห้ามระบุข้อความประเภท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องของราคา และตัวสินค้า ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษส่วนลดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

ไอเดียขึ้นต้นวิดีโอ TikTok ให้ฮุคคนดู

January 13, 2023 TikTok 0 Comments

การทำวิดีโอเพื่อขายของหรือโปรโมทสินค้าบน TikTok เราสามารถแบ่งเป็นสามตอนใหญ่ๆ ได้ดังนี้ ช่วงต้น (Hook) ช่วงกลาง (เล่าเรื่อง) ช่วงท้าย (Call to Action) ในบทความนี้จะมาแชร์ไอเดียในการนำเสนอวิดีโอให้น่าสนใจในช่วงต้น ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่จะให้คนหยุดดูวิดีโอของเราต่อ ไม่ไถไปดูวิดีโอถัดไป โดยปกติแล้ว เรามีเวลาแค่ 3 ถึง 6 วินาทีเท่านั้น ที่จะฮุคให้คนดูอยู่ดูต่อได้ อ้างอิงจากทิปที่ทาง TikTok แนะนำเอาไว้บนเว็บไซต์ TikTok Creative Center...