3 เรื่องที่สามารถทำได้ด้วย ChatGPT สำหรับการตลาดดิจิทัล

April 28, 2023 AI for Marketing 1 Comment

เชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก ChatGPT AI  ที่กำลังเป็นกระแสอย่างร้อนแรงตอนนี้ จนหลายๆ คนนำ ChatGPT มาช่วยเรียนและทำงาน และแน่นอนว่า ใครที่สามารถหาวิธีใช้ ChatGPT ได้ดีเท่าไหร่ ก็ย่อมทำให้นำมาใช้งานได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนั่นเอง จากการทดลองของผู้เขียนเอง ลองมาดู 3 เรื่องที่เราสามารถใช้ ChatGPT มาช่วยการทำ digital marketing ได้แล้ว สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Content Creation) ไม่ว่าจะเป็น blog post...

4 Lifestyle และความสนใจใหม่ของผู้บริโภคในยุคหลัง Covid

ช่วงที่โรคระบาดพีคๆ แน่นอนว่ามีส่วนสำคัญทำให้พฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อ พฤติกรรมการซื้อของ วิถีชีวิตและการใช้ชีวิต แม้ช่วงนี้หลายๆ อย่างจะกลับมาแทบจะเหมือนเดิมแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่แทบจะกลับมาเหมือนกับตอน pre-covid แต่ก็ยังมีหลายๆ เรื่องที่เปลี่ยนไปแล้วและไม่เปลี่ยนกลับอีกแล้ว มาดู 4 lifestyle และความสนใจใหม่ของผู้บริโภคในยุคหลัง Covid19 ที่จะเกี่ยวข้องการการทำการตลาดและการสื่อสาร Well-Balanced & Wellness ชีวิตที่มีสมดุลและสุขภาวะที่ดี นี่น่าจะเป็นหนึ่งในความสนใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากยุคโรคระบาดที่จะคงอยู่ต่อไปอีกนาน เมื่อผู้คนรู้แล้วว่าความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั่นสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากแค่ไหน คนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น รวมถึง balance ในการใช้ชีวิตจากหลากหลายมิติ ตั้งแต่...