รูปภาพสร้างจาก AI นำไปใช้ทางการค้าได้หรือไม่?

นอกจาก text-to-text generative AI ที่เป็นที่นิยมสุดๆ อย่าง ChatGPT ปัจจุบันก็มี text-to-image generative AI อีกหลายเจ้าที่กำลังเป็นกระแสช่วงนี้เช่นกัน ตั้งแต่ Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้หลายๆ คนได้ลองนำ generative AI เหล่านี้สร้างภาพต่างๆ เพื่อใช้ในสื่อการตลาดไม่มากก็น้อย บ้างก็ใช้แทนการที่เช่าซื้อรูปจาก photo stock หรือแม้กระทั่งลดต้นทุนทำ photo...