AI for Marketing

ใช้ ChatGPT brainstorm ไอเดียตามหลัก Divergent และ Convergent approach

November 29, 2023

ใช้ ChatGPT brainstorm ไอเดียตามหลัก Divergent และ Convergent approach

ต่อจาก guideline “CHAT” การใช้ ChatGPT ช่วย brainstorm หาไอเดีย ลองมาดู approach ขั้นตอนในการคิดงาน creative ที่เรียกว่า Divergent x Convergent approach กันบ้าง

ซึ่งตรงกับแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ ChatGPT ช่วยคิดงานในปัจจุบัน

อย่างที่ได้ย้ำไปก่อนหน้านี้ว่าปัจจุบันการนำ ChatGPT มาช่วยใช้งาน ควรจะเป็นรูปแบบในการที่ช่วยเรา brainstorm ไอเดีย แล้วมนุษย์นำไอเดียเหล่านั้นมาขัดเกลา ตรวจสอบ ต่อยอดให้งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่การให้ ChatGPT ทำงานสำเร็จให้เราเลย ดังนั้นจึงเหมาะกับการอ้างอิง Divergent and Convergent approach ในการสร้างงาน creative เป็นอย่างมาก

จากหนังสือ Entrepreneurial Marketing ระบุ Divergent and Convergent Approach in the Creative Process ไว้ว่า Divergent คือการ ‘ระดมไอเดีย’ และสร้างตัวเลือกไว้เยอะๆ ยิ่งไอเดียมากเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งตรงนี้ ChatGPT จะช่วยเราระดมไอเดียจำนวนเยอะๆ ได้ดีมากๆ

ซึ่งจะแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆ คือ Exploration การสำรวจ และ Imagination จินตนาการ ซึ่งสองเรื่องนี้แหละที่เราสามารถทำได้ดีกับ ChatGPT ยิ่งเรา prompt คำสั่ง ปรับคำตอบไปเรื่อยๆ เราจะยิ่งได้ค้นพบไอเดียใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถเอาไอเดียเหล่านั้นมาเชื่อมโยงต่อกัน (connecting the dots) จนเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ช่วงนี้ ยิ่งเราสร้างตัวเลือกมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นในขั้นตอนถัดไป

ซึ่งก็คือขั้นของ Convergent Approach หรือการ ‘เลือกไอเดีย’ ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ ความเป็นไปได้ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของไอเดียเหล่านั้น มีสองช่วงใหญ่ๆ เช่นกันคือ Prioritization การจัดลำดับความสำคัญ และ Validation การตรวจสอบ

โดยที่ช่วงจัดลำดับความสำคัญ มีตั้งแต่ การประเมินว่าเรามีทรัพยากรและความสามารถเพียงพอที่จะทำให้ไอเดียเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จริงไหม เช่น ในแง่ budget และ timeline รวมถึงไอเดียเหล่านั้นมันเกินจริงไปหรือเปล่า

ส่วนช่วง การตรวจสอบ ยิ่งสำคัญมากๆ กับการ brainstorm กับ ChatGPT เพราะถึงแม้ปัจจุบัน ChatGPT จะแม่นย้ำมากขึ้นในเรื่องข้อมูลและความเป็นจริง แต่ก็ยังเกิดการ hallucinate (ขอเรียกภาษาไทยว่า “กาว”) อยู่เรื่อยๆ เช่น มั่วข้อมูลประวัติของบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นมา (เรื่องนี้มีการแก้ไขแล้วใน GPT-4 แต่การ prompt บางวิธีก็ยังสามารถทำให้เกิด hallucination ได้ เช่น แทนที่จะถามถึงประวัติใครคนหนึ่ง เรา prompt ให้มันแต่งบทความให้ครบ 500 คำโดยเปิดประโยคแรกเป็นชื่อของบุคคลนั้น เป็นต้น) หรืออ้างอิงเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรืออีกตัวอย่างคือ หากเราให้ ChatGPT ช่วย brainstorm ว่าจะทำ influencer marketing กับ influencer คนไหนบ้าง แม้จะให้ context ครบถ้วน ChatGPT ก็ไม่สามารถแนะนำรายชื่อ influencer ที่เหมาะสมจริงๆ ได้ เทียบกับการให้ media planner เป็นผู้เลือก

จึงเป็นที่มาว่าช่วง validation สำคัญมากๆ สุดๆ หากเรามีการ brainstorm หาไอเดียกับ ChatGPT

ดังนั้นเมื่ออ้างอิง Divergent x Convergent approach ในการคิดงาน creative แล้ว ช่วง Divergent คือช่วงที่เรา brainstorm กับ ChatGPT เป็นหลัก และช่วง Convergent คือช่วงเลือกและตรวจสอบไอเดียเหล่านั้นก่อนนำไปปรับใช้จริงต่อไป

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา Managing Partner & Head of Growth - TWF Agency