AI for Marketing

แนวทางการใช้ ChatGPT ช่วย brainstorm หาไอเดีย

November 22, 2023

แนวทางการใช้ ChatGPT ช่วย brainstorm หาไอเดีย

หนึ่งใน slide ที่มีคนยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเยอะที่สุดของ session คือ slide นี้ที่สรุปแนวทางการใช้ ChatGPT ช่วยในการ brainstorm หาไอเดีย (Guideline Brainstorming with ChatGPT) จากใน session “Brainstorming with ChatGPT: How ChatGPT Can Be Your New Creative Partner (for the non-creatives)” ของงาน Adman Symposium 2023

ถือว่าเป็น shortcut ให้คนที่หยิบ ChatGPT มาช่วยทำงานหา creative idea ไม่ต้องไปเสียเวลางมหาวิธีการทำงานกับ ChatGPT เอง


สำหรับการใช้ ChatGPT เพื่อมาช่วย brainstorm ไอเดีย ลองใช้ guideline ดังนี้

C – Clear Instruction & Context or Example

เราต้องการให้ ChatGPT ช่วยทำอะไร หาไอเดียเรื่องอะไร จงระบุให้ชัดเจน เช่น สร้าง tagline ใหม่ให้กับบริษัท พร้อมให้ข้อมูลประกอบชัดเจนว่าบริษัทเราทำอะไร ขายอะไรให้บริการอะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะให้ context กับ ChatGPT ได้มากพอที่จะทำงานให้เรา หรือหากมีตัวอย่าง สามารถใส่ตัวอย่างเพิ่มเติมได้ด้วย

H – Harvest Questions

อีกหนึ่งวิธีในการใช้งาน ChatGPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ เราสามารถให้ ChatGPT ถามเราเพิ่มเติมได้ด้วย กรณีว่า context ที่เราให้อาจจะไม่เพียงพอ โดย prompt สั่งหลังจากให้ instruction เบื้องต้นแล้ว เช่น “… you will ask me as many questions as you need in order to perform this task” หรือ รูปแบบใดคล้ายๆ กันที่สั่งให้ ChatGPT ถามเรากลับก่อนทำงาน ทั้งนี้แนะนำให้เราควรจะตอบให้ครบทุกคำถามที่มันถามมาให้ครบถ้วน ซึ่งจริงๆ แล้ว หลายๆ คำถามที่ ChatGPT ถามกลับมา ถือว่าเป็นการได้รีวิวตัวเองได้เป็นอย่างดี บางคำถามเราอาจจะแทบไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำ เหมือนได้ช่วยให้เราคิดเพิ่มและผลิตงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

A – Act As

เป็นอีกหนึ่ง prompt ที่มีประโยชน์มากในการใช้งาน ChatGPT เพื่อ brainstorm ไอเดีย เราสามารถสั่งให้ ChatGPT เล่นบทเป็นใครก็ได้ที่มีชื่อเสียงที่ ChatGPT มีข้อมูล วิธีการ prompt แบบนี้เรียกว่า “Role Play Prompting” ตัวย่างเช่น เราอยากให้ David Ogilvy (บิดาแห่ง advertising ผู้ก่อตั้ง Ogilvy ที่ยังคงเป็น agency อันดับต้นๆ ของโลกจนถึงปัจจุบัน) ช่วยคิด tagline ให้เรา โดยใช้ tone และแนวคิดการเขียน copywriting ในแบบฉบับของ David Ogilvy ซึ่ง ChatGPT มีข้อมูลที่เกี่ยวกับ David Ogilvy มากมาย ทั้งหนังสือ บทความ และอื่นๆ ที่สามารถนำมาอ้างอิงและสร้างไอเดียให้กับเราได้ในสไตล์ของ David Ogilvy

หรือจะไม่ระบุชื่อคนใดคนหนึ่งแต่เป็นตำแหน่งหรืออาชีพก็ได้ เช่น act as art director / film director / seo expert / digital marketer ตามความเหมาะสมของโจทย์เรา

T – Tweak

เป็นอีกเทคนิคที่สำคัญในการ brainstorm กับ ChatGPT เพราะเชื่อได้เลยว่า เราจะไม่สามารถได้ไอเดียดีๆ ออกมาโดยการ prompt เพียงครั้งหรือสองครั้ง เราควรปรับ prompt ของเราไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้คำตอบที่นำไปใช้ต่อได้ดีที่สุด หรือไม่ก็สร้างตัวเลือกของคำตอบให้ได้มากที่สุดก่อนเพื่อนำตัวเลือกเหล่านั้นไปเลือกต่อในขั้นตอนถัดไป ตรงกับการใช้ Divergent approach ใน creative process

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา Managing Partner & Head of Growth - TWF Agency
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *