ปรับกลยุทธ์โฆษณา TikTok ด้วย Event Funnel เพื่อเพิ่ม Conversion ให้มีประสิทธิภาพ

ปรับกลยุทธ์โฆษณา TikTok ด้วย Event Funnel เพื่อเพิ่ม Conversion ให้มีประสิทธิภาพ

ปรับกลยุทธ์โฆษณา TikTok ด้วย Event Funnel เพื่อเพิ่ม Conversion ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเดือนมกราคม 2024 ที่ผ่านมา เราได้แชร์วิธีการการติดตั้ง TikTok Pixel ผ่าน Google Tag Manager (GTM) ในบทความ การติดตั้ง TikTok Pixel ผ่าน Google Tag Manager ละเอียดทุกขั้นตอน...

อัพเดทข้อมูลผู้ใช้งาน LINE และ LINE Ads ในไทย (2024)

May 24, 2024 LINE 0 Comments

อ้างอิงข้อมูลจาก LINE for Business อัพเดทตัวเลขการเข้าถึง (reach) และข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาบน LINE แยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน LINE ส่วนใหญ่อยู่ช่วงอายุ 25 ถึง 39 ปี รองลงมาคือช่วง 50+ ตามด้วย 40 ถึง 49 (Gen Y, X, B) อยู่ในกรุงเทพมากที่สุด รองลงมาคือตะวันออกเฉียงเหนือ...

ROSS คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับ SEO

อ้างอิงจากงาน SEOMate2024 ที่จัดโดย Nerd Optimize ได้แนะนำวิธีการวัดผลการทำ Search Engine Optimization หรือ SEO เอาไว้ ซึ่งเป็น metric ที่เหมาะสมสำหรับการวัดความคุ้มค่าในการลงทุนการทำ organic marketing นักการตลาดที่คุ้นเคยกับการทำ Paid advertising (Performane marketing) น่าจะคุ้นกับการวัดผลที่เรียกว่า ROAS หรือ Return on Ad...

แนวทางรับมือวิกฤติบน social media

ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา นักการตลาดที่ติดตามข่าวสารบน social media น่าจะผ่านตาเคสวิกฤติบน social media ของสองแบรนด์ดังที่ทำให้ต้องย้อนกับมาดูวิธีการรับมือที่ถูกต้องเหมาะสม (crisis management) สำหรับทุกแบรนด์ แม้สองแบรนด์จะมีระดับความเสียหายในวงกว้างที่ต่างกันพอสมควร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อลูกค้าแบบ 1:1 ก็แตกต่างมากเช่นเดียวกัน แต่การรับมือและการแสดงความรับผิดชอบของแต่ละแบรนด์ มีทั้งทำได้ดีและทำได้แย่ ยิ่งทำยิ่งพัง บทความนี้คงจะไม่สามารถลงระบุรายละเอียดของทั้งสองแบรนด์ได้ แต่ขอแนะนำแนวทางการทำ social media crisis management ที่เหมาะสมเพื่อถือให้เป็น case study ไม่ทำผิดแบบเดียวกับแบรนด์ที่กล่าวมา...