ประกาศกฎโฆษณาฉบับใหม่ ห้ามใช้ข้อความที่เกินจริงพิสูจน์ไม่ได้ มีโทษปรับและจำคุก

January 22, 2023 Consultancy 0 Comments

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากภาษาที่ใช้ ในประกาศนั้น จะค่อนข้างเข้าใจยากหน่อย บทความนี้จึงสรุปประเด็นสำคัญ ให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้นักการตลาดนำแนวทางไปใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความต้องห้ามที่เข้าข่ายมีความผิดได้ ห้ามมีข้อความปัดความรับผิดชอบหรือสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ห้ามระบุข้อความประเภท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องของราคา และตัวสินค้า ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษส่วนลดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

6 Digital Marketing Trends 2023

December 25, 2022 Consultancy 0 Comments

Digital Marketing Trends 2023 บทความนี้คัดสรร trends จากหลายๆ ที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผสมผสานกับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการ digital marketing จากการทำงานให้ลูกค้าทั้ง lcoal brand และ global brand มาตลอดปี 2022 นี้ เชื่อว่าบทความนี้น่าจะช่วยให้นักการตลาดผู้ดูแลแบรนด์ทุกขนาดสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหรือจุดประเด็นไอเดียเพื่อนำไปวางแผนสำหรับปี 2023 นี้กันต่อไป อ่านบทความทั้งหมดที่ทาง TWF Agency เขียนให้กับ...

Chat & Shop บน platform ไหน ที่ถูกคนทักเข้ามามากที่สุด

November 29, 2022 C-Commerce 0 Comments

จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2565 ของแบรนด์สินค้าที่ทาง TWF Agency ได้ดูแลเรื่อง C-Commerce หรือ Chat & Shop ให้กับลูกค้า บนช่องทาง platform หลัก ประกอบไปด้วย Facebook Instagram LINE Lazada และ Shopee พบว่าสัดส่วนจำนวนการทักเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและสั่งซื้อสินค้า เรียงลำดับช่องทางการทักจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1 LINE 78.2%2 Shopee...

Thailand E-commerce Trends 2021

10 E-Commerce Trends 2021 จาก CTC2021

April 25, 2021 e-commerce 0 Comments

10 E-Commerce Trends 2021 โดยคุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ Founder & CEO of TARAD. com จาก Creative Talk Conference 2021 CTC2021.com ช่องทางออนไลน์ตอนนี้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและการขายเรียบร้อยแล้วJSL (JD, Shopee, Lazada) ควบคุมกระแส E-commerce ประเทศไทย ผ่าน event...

อัพเดทจำนวนผู้ใช้งาน Facebook Instagram YouTube และ Twitter ในไทย มกราคม 2021

February 15, 2021 social media 1 Comment

อ้างอิงข้อมูลจาก Hootsuite และ WeAreSocial เดือนมกราคม 2021 จำนวนผู้ใช้งาน Social Media ในประเทศไทย Facebook: 51 ล้านบัญชี (84.9% ของจำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป)Instagram: 16 ล้านบัญชี (26.6% ของจำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป)YouTube: 37.3 ล้านบัญชี (54.3% ของจำนวนประชากรอายุ 13...

Facebook Engagement Benchmark

Facebook Benchmark Q1/2021 จาก WeAreSocial และ Hootsuite

February 4, 2021 Facebook Research 0 Comments

ต่อเนื่องกับข้อมูลจาก WeAreSocial และ Hootsuite ในบทความนี้เป็นข้อมูลของ Facebook benchmark โดยเฉพาะ ประเทศไทยมีบัญชี Facebook อยู่ 51,000,000 บัญชี เป็นอันดับ 8 ของโลก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร อยู่ที่ 84.9% (ค่าเฉลี่ยทั่วโลกคือ 35.8%) โดยเฉลี่ย แต่ละเพจจะโพสต์ประมาณ 2.37 โพสต์เรียงลำดับประเภทของโพสต์ที่ Facebook page ทั่วโลกโพสต์47.2%...

สถิติและพฤติกรรมผู้ใช้งาน Internet ประเทศไทย Q1 ปี 2021

February 2, 2021 News & Update 0 Comments

เป็นประจำทุกต้นปีที่ทาง Hootsuite และ WeAreSocial ต้องปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้งาน Internet และสื่อ digital ของคนทั่วโลกมาอัพเดทให้กับนักการตลาด ซึ่งรวมถึงข้อมูลประเทศไทยด้วย คนไทยมีผู้ใช้งาน Internet 69.5% ของจำนวนประชากร ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 59.5%คนไทยใช้ Internet เฉลี่ย 8.44 ชั่วโมงต่อวันละ (อันดับ 9 ของโลก) ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6.54 ชั่วโมงต่อวันคนไทยใช้ Internet ผ่านมือถือเฉลี่ย...

TWF Agency Logo

The Flight 19 Agency เปลี่ยนชื่อเป็น TWF Agency

December 31, 2020 News & Update 0 Comments

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป The Flight 19 Agency จะเปลี่ยนชื่อเป็น TWF Agency โดยที่ชื่อบริษัททางการยังคงเป็น บริษัท เดอะเว็บไฟลท์ จำกัด (The Web Flight Co., Ltd.) ตามเดิมตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2549 Visit TWFagency.com website

เจาะลึกการตลาดออนไลน์ของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ กับ คอนแทคเลนส์รายเดือน โดย The Flight 19

December 25, 2020 work 0 Comments

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ เข้าใจ Gen Z ร่วมกับ The Flight 19 Agency ออกแคมเปญ 30 Days Challenge ที่สะท้อนตัวตนของ Gen Z นอกจากการสร้างตัวแทนกลุ่ม Gen Z เพื่อเป็นกระบอกเสียงและ สะท้อน Brand Thinking ยังได้ The...