ChatGPT Plugin Store

วิธีการติดตั้ง plugin ChatGPT

ไปที่ Setting (เข้าจากเมนูไข่ปลา 3 จุด ตรงชื่อ profile ด้านล่างซ้ายของจอ) เลือก tab "Beta features" กด enable "Plugins" ไปที่หน้าหลักของ ChatGPT เลือกใช้ GPT-4 และกดที่ชื่อ GPT-4 (ลูกศร) แล้ว enable (ขึ้นเครื่องหมายถูก) Plugins หลังจากนั้น จะมีตัวเลือก...

ไอเดียสร้าง content ด้วยเทคนิค 4U

Useful สร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ หรือสร้างคุณค่าให้กับผู้อ่านและผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ช่วยแก้ปัญหาหรือ pain point ต่างๆ หรือเนื้อหาที่ทำให้ชีวิตพวกเขาง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ต่างๆ หรือทิป เทคนิคที่จะช่วยทำให้พวกเขาประหยัดเวลามากขึ้น มีความรู้เพิ่มขึ้น ช่วยสร้างความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ หรือแม้กระทั่งทำให้พวกเขามองเห็นโอกาสใหม่ ๆ และยิ่งถ้าเป็นเนื้อหาแบบ evergreen content แล้วด้วย ยิ่งจะมีประโยชน์กับผู้อ่านหลายๆ คนในระยะยาวอีกด้วย Urgent เนื้อหาที่สร้างความตื่นตัวให้ผู้อ่านต้องรีบลงมือทันที อ่านแล้วต้องรีบ click เข้าไปเพื่อดำเนินการอะไรต่อก่อนหมดเวลา เพราะการให้ deadline...

ประกาศกฎโฆษณาฉบับใหม่ ห้ามใช้ข้อความที่เกินจริงพิสูจน์ไม่ได้ มีโทษปรับและจำคุก

January 22, 2023 Consultancy 0 Comments

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากภาษาที่ใช้ ในประกาศนั้น จะค่อนข้างเข้าใจยากหน่อย บทความนี้จึงสรุปประเด็นสำคัญ ให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้นักการตลาดนำแนวทางไปใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความต้องห้ามที่เข้าข่ายมีความผิดได้ ห้ามมีข้อความปัดความรับผิดชอบหรือสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ห้ามระบุข้อความประเภท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องของราคา และตัวสินค้า ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษส่วนลดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

6 Digital Marketing Trends 2023

December 25, 2022 Consultancy 0 Comments

Digital Marketing Trends 2023 บทความนี้คัดสรร trends จากหลายๆ ที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผสมผสานกับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการ digital marketing จากการทำงานให้ลูกค้าทั้ง lcoal brand และ global brand มาตลอดปี 2022 นี้ เชื่อว่าบทความนี้น่าจะช่วยให้นักการตลาดผู้ดูแลแบรนด์ทุกขนาดสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหรือจุดประเด็นไอเดียเพื่อนำไปวางแผนสำหรับปี 2023 นี้กันต่อไป อ่านบทความทั้งหมดที่ทาง TWF Agency เขียนให้กับ...

Chat & Shop บน platform ไหน ที่ถูกคนทักเข้ามามากที่สุด

November 29, 2022 C-Commerce 0 Comments

จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2565 ของแบรนด์สินค้าที่ทาง TWF Agency ได้ดูแลเรื่อง C-Commerce หรือ Chat & Shop ให้กับลูกค้า บนช่องทาง platform หลัก ประกอบไปด้วย Facebook Instagram LINE Lazada และ Shopee พบว่าสัดส่วนจำนวนการทักเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและสั่งซื้อสินค้า เรียงลำดับช่องทางการทักจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1 LINE 78.2%2 Shopee...

Thailand E-commerce Trends 2021

10 E-Commerce Trends 2021 จาก CTC2021

April 25, 2021 e-commerce 0 Comments

10 E-Commerce Trends 2021 โดยคุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ Founder & CEO of TARAD. com จาก Creative Talk Conference 2021 CTC2021.com ช่องทางออนไลน์ตอนนี้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและการขายเรียบร้อยแล้วJSL (JD, Shopee, Lazada) ควบคุมกระแส E-commerce ประเทศไทย ผ่าน event...

อัพเดทจำนวนผู้ใช้งาน Facebook Instagram YouTube และ Twitter ในไทย มกราคม 2021

February 15, 2021 social media 2 Comments

อ้างอิงข้อมูลจาก Hootsuite และ WeAreSocial เดือนมกราคม 2021 จำนวนผู้ใช้งาน Social Media ในประเทศไทย Facebook: 51 ล้านบัญชี (84.9% ของจำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป)Instagram: 16 ล้านบัญชี (26.6% ของจำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป)YouTube: 37.3 ล้านบัญชี (54.3% ของจำนวนประชากรอายุ 13...

Facebook Engagement Benchmark

Facebook Benchmark Q1/2021 จาก WeAreSocial และ Hootsuite

February 4, 2021 Facebook Research 0 Comments

ต่อเนื่องกับข้อมูลจาก WeAreSocial และ Hootsuite ในบทความนี้เป็นข้อมูลของ Facebook benchmark โดยเฉพาะ ประเทศไทยมีบัญชี Facebook อยู่ 51,000,000 บัญชี เป็นอันดับ 8 ของโลก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร อยู่ที่ 84.9% (ค่าเฉลี่ยทั่วโลกคือ 35.8%) โดยเฉลี่ย แต่ละเพจจะโพสต์ประมาณ 2.37 โพสต์เรียงลำดับประเภทของโพสต์ที่ Facebook page ทั่วโลกโพสต์47.2%...

สถิติและพฤติกรรมผู้ใช้งาน Internet ประเทศไทย Q1 ปี 2021

February 2, 2021 News & Update 0 Comments

เป็นประจำทุกต้นปีที่ทาง Hootsuite และ WeAreSocial ต้องปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้งาน Internet และสื่อ digital ของคนทั่วโลกมาอัพเดทให้กับนักการตลาด ซึ่งรวมถึงข้อมูลประเทศไทยด้วย คนไทยมีผู้ใช้งาน Internet 69.5% ของจำนวนประชากร ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 59.5%คนไทยใช้ Internet เฉลี่ย 8.44 ชั่วโมงต่อวันละ (อันดับ 9 ของโลก) ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6.54 ชั่วโมงต่อวันคนไทยใช้ Internet ผ่านมือถือเฉลี่ย...