Pyramid DIKW Pyramid โดย Pantip.com สำหรับการวางแผนการทำ Digital Marketing

March 3, 2020 News & Update 0 Comments

จบไปแล้วสำหรับงาน Thailand zocial awards 2020 มีวิทยากรหลายท่านที่ขึ้นมาแบ่งปันความรู้ อัพเดทเทรนด์ออนไลน์รวมไปถึงการให้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ให้เป็นระบบเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของเอเจนซี่ หรืองานของแบรนด์ในปัจจุบันและในความรู้ที่ได้รับมา มี Model หนึ่งที่น่าสนใจ คือ “DIKW pyramid” ที่ผู้บริหารของพันทิป ดอท คอม ได้มาอธิบายหลักการของ Model นี้ว่าจะช่วยในการวางแผนงานให้เว็บไซต์ พันทิป ยังคงเป็นที่นิยม และมีการค้นหามากเป็นอันดับต้นๆของประเทศได้อย่างไร หลักการของ DIKW Pyramid มีรายละเอียดดังนี้ D...