ข้อมูลพื้นฐานเรื่อง Digital Analytics

June 12, 2019 analytics 0 Comments

Digital analytics คืออะไร Digital analytics คืออะไร Digital Analytics ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพของ Digital Marketing ทำงานได้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้เป็นหลาย ๆ อย่าง เช่น ด้านเว็บไซต์ หรือ ด้านการทำโฆษณา ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องมือวัดผลที่มีอยู่มากมาย ส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วไป คือ Google Analytics หรือที่เราเรียกว่า GA...