CSR กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างแบรนด์

October 16, 2016 Around Social 0 Comments

CSR (Corporate Social Responsibility) คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การช่วยเหลือ-ทำประโยชน์ให้สังคม และที่หลายๆ แบรนด์ทั่วโลกนิยมทำ ก็ด้วยหลักการง่ายๆ ว่า ‘เมื่อได้อะไรๆ จากสังคม ก็ต้องรู้จักคืนสู่สังคม’ และยิ่งเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์สวยงามให้แบรนด์ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดทางหนึ่ง… โมขอยกตัวอย่าง Viral Clip ที่โมชอบจาก ‘Kayari’ แบรนด์ยากันยุงในไทย มาพูดถึงในแง่ของการตลาดเชิง CSR ค่ะ [embed]https://www.youtube.com/watch?v=yyTo0I50YRQ[/embed] Kayari เป็นแบรนด์ยากันยุง...