Metaverse

Metaverse ฉบับย่อสำหรับนักการตลาดไทย

November 6, 2021 Facebook Metaverse 0 Comments

แน่นอนว่าข่าวใหญ่ที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการที่ Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทแม่ จาก Facebook เป็น Meta เพื่อให้เป็นไปตาม vision ที่จะเชื่อมต่อคนทั้งโลกให้ไปไกลกว่าการเป็นแค่ social media company แต่เป็น Metaverse Company Metaverse คืออะไร ? เพื่อให้เห็นภาพได้ในประโยคเดียว ตัวอย่าง Metaverse ที่ชัดที่สุดตอนนี้คือแบบเดียวกับในหนังของ Steven...