social media

อัพเดทจำนวนผู้ใช้งาน Facebook Instagram YouTube และ Twitter ในไทย มกราคม 2021

February 15, 2021 social media 0 Comments

อ้างอิงข้อมูลจาก Hootsuite และ WeAreSocial เดือนมกราคม 2021 จำนวนผู้ใช้งาน Social Media ในประเทศไทย Facebook: 51 ล้านบัญชี (84.9% ของจำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป)Instagram: 16 ล้านบัญชี (26.6% ของจำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป)YouTube: 37.3 ล้านบัญชี (54.3% ของจำนวนประชากรอายุ 13...

“Clubhouse” Social Media เจ้าใหม่ ใช้เสียงเป็นหลักและต้องถูกเชิญเท่านั้น

February 13, 2021 social media 0 Comments

อ่านข้อมูลแบบรวบรัดเกี่ยวกับ Clubhouse social media ที่มาแรงที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ที่ บทความที่ทาง TWF Agency เขียนให้กับ Blockdit https://www.blockdit.com/articles/6020f15ec9956a0bb7543a16 ***อัพเดท วันที่ 13/2/2021 BarBQ Plaza เข้ามาสนับสนุนเปิดห้องเรียบร้อยแล้ว ในหัวข้อ “มื้อนี้กินอะไรดี” พูดคุยเรื่องเทรนด์การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม เรื่องธุรกิจอาหาร และเล่าเรื่องราวของ BarBQ Plaza โดย คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์...

สถิติและพฤติกรรมการใช้งาน social media ของคนไทย Q1/2021

February 7, 2021 social media 0 Comments

ต่อเนื่องกับ report ของ Hootsuite และ WeAreSocial ในบทความนี้เป็นเรื่องข้อมูลภาพรวมการใช้ social media ของคนไทย คนไทยมีผู้ใช้ social media 78.7% ของจำนวนประชากร (อันดับ 20 ของโลก) อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้ไม่ได้หมายความว่าคนไทย 100 คน มี 78 คนที่ใช้ social media เพราะหนึ่งคนมี...

เรื่องที่ต้องเตรียมเมื่อคนไทย 55.5% ใช้ social media ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์

คนไทยผู้ใช้งาน Internet อายุระหว่าง 16 ถึง 64 ปีจำนวน 55.5% ระบุว่าพวกเขาใช้ social media ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นมากๆ ที่นักการตลาดต้องใส่ใจเรื่องของการมีข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าและบริการ รายละเอียดโปรโมชั่นล่าสุด หรือแม้แต่เรื่องราวของแบรนด์ (brand story) เพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อกลุ่มเป้าหมายค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของเราแล้ว จะได้รับข้อมูลตามที่พวกเขาต้องการเพื่อนำไปตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของเราต่อ (หรือ consideration stage ใน marketing funnel)...

Facebook Engagement Benchmark

Facebook Benchmark Q1/2021 จาก WeAreSocial และ Hootsuite

February 4, 2021 Facebook Research 0 Comments

ต่อเนื่องกับข้อมูลจาก WeAreSocial และ Hootsuite ในบทความนี้เป็นข้อมูลของ Facebook benchmark โดยเฉพาะ ประเทศไทยมีบัญชี Facebook อยู่ 51,000,000 บัญชี เป็นอันดับ 8 ของโลก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร อยู่ที่ 84.9% (ค่าเฉลี่ยทั่วโลกคือ 35.8%) โดยเฉลี่ย แต่ละเพจจะโพสต์ประมาณ 2.37 โพสต์เรียงลำดับประเภทของโพสต์ที่ Facebook page ทั่วโลกโพสต์47.2%...

ใน Q4/2020 งบโฆษณาใน Facebook 73.7% ลง Facebook Feed และ Instagram Feed

ในอณาจักรของ Facebook นั้น มี placement สำหรับแสดงโฆษณาอยู่มากมาย ทั้งใน Facebook ใน Instagram ใน Messenger ใน Stories ใน Audience Network ต่างๆ และอีกหลากหลาย placement มากมาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงโฆษณาและนักการตลาดทั่วโลก ทาง Socialbakers ผู้ให้บริการ social media management...

ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อของทางออนไลน์

January 21, 2021 e-commerce Facebook 0 Comments

แม้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรที่ ราคา จะเป็นปัจจัยอันดับแรกที่ผู้บริโภคพิจารณาว่าจะซื้อของทางออนไลน์จากแบรนด์และธุรกิจต่างๆ หรือไม่ เพราะในยุคนี้ การเปรียบราคาทำได้โดยง่ายเพียงการกดบนมือไม่กี่ครั้ง แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้พวกเขาอยากซื้อของ 7 ใน 10 ของคนวัย Gen Z และ Millennial ทั่วโลกระบุว่าระยะเวลาการจัดส่งเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะซื้อออนไลน์จากร้านไหน โดยหากร้านใดมีบริการจัดส่งในวันถัดไป จะยิ่งทำให้พวกเขาอยากซื้อของจากร้านดังกล่าว ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อของทางออนไลน์ 76% ราคา70% ความน่าเชื่อถือ68% นโยบายการส่งคืนสินค้า68% ระยะเวลาการจัดส่ง68% ความสะดวกในการสั่งซื้อของและจ่ายเงิน67% ตัวเลือกการจัดส่ง ที่มา:https://www.facebook.com/business/news/insights/the-future-of-shopping-has-come-early-perspectives-from-the-industry

เหตุผลหลักที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อของเราบนออนไลน์

ทุกวันนี้ความต้องการของผู้บริโภคซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรวมถึง พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของพวกเขาหลังการมาของ Covid19 บวกกับความง่ายในการเปรียบเทียบและหาสินค้าจากหลายๆ เจ้า ทำให้การสร้าง loyalty ในระยะยาวนั้นมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น แม้เรื่องของราคาและโปรโมชั่นจะเป็นปัจจัยต้นๆ ที่จะทำให้พวกเขากลับมาซื้ออีกแต่ก็ยังมีเหตุผลสำคัญอื่นๆ ที่จะทำให้พวกเขากลับมาซื้อของบนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ อ้างอิง report The Future of Shopping Has Come Early: Perspectives From the Industry ระบุถึงเหตุผลอันดับต้นๆ ที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อของทางออนไลน์ดังนี้ เหตุผลหลักที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อของบนออนไลน์ 49% ราคา39% คุณภาพสินค้าที่ดี37%...

ปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้ผู้บริโภคไม่ซื้อของทางออนไลน์

หนึ่งในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างมากทั่วโลกหลังจากเหตุการณ์ Covid19 ก็คือการเปลี่ยนแปลงจากความเคยชินที่ต้องเดินทางไปซื้อของเองที่หน้าร้านมาเป็นการสั่งซื้อของทางออนไลน์ ซึ่งในหลายๆ ประเทศเกิดจากความจำเป็นที่ต้องมีการ lock down รวมถึงความกังวลของผู้บริโภคที่อยากลดความเสี่ยงในการเดินทางออกจากบ้าน 37% ของผู้บริโภคทั่วโลกระบุว่าพวกเขาเคยสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่ปกติแล้วจะเดินทางไปซื้อเองที่หน้าร้าน และ 8 ใน 10 ของผู้บริโภคระบุว่าพวกเขาจะยังคงสั่งซื้อของทางออนไลน์ต่อไปแม้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้ว จึงเป็นที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมการสั่งซื้อของทางออนไลน์ยังคงอยู่ต่อไปอีกยาวนาน จาก report The Future of Shopping Has Come Early: Perspectives From the Industry...

ผู้บริโภคอยากรู้เรื่องอะไรจากแบรนด์ ในยุค Covid19 (Facebook report)

January 18, 2021 Facebook Research 0 Comments

เพราะ Covid-19 ทำให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งรวมถึงเรื่องต่างๆ ที่พวกเขาอยากรู้จากแบรนด์นอกจากแค่ข้อมูลสินค้าและบริการด้วย ทาง Facebook ได้ออก report ที่ชื่อว่า The Future of Shopping Has Come Early: Perspectives From the Industry ที่เก็บข้อมูลมาจากผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อให้นักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค Covid-19 ได้ดีขึ้น 87% ของผู้บริโภคบอกว่า พวกเขาอยากได้รับการสื่อสารจากแบรนด์...