LINE

สรุปวันที่การบังคับเปลี่ยน Line@ เป็น Line OA และวิธีคิดเงินการ broadcast

August 18, 2019 LINE 0 Comments

จากที่มีข่าวมาสักพักแล้ว แต่ยังมีความสับสนเรื่องระยะเวลาที่เหลือให้ใช้งาน Line@ สำหรับธุรกิจได้ ก่อนที่ทุกบัญชีต้องอัพเกรดเป็น Line Official Account (Line OA) และเรื่องการคิดค่าบริการ broadcast message ข้อมูลจาก Line for Business สรุปการเปลี่ยนแปลงและการคิดค่าบริการดังนี้ 1. Web OA Manager และ Mobile Application แบบใหม่ที่พัฒนา feature และ...

อัพเดทราคาและฟีเจอร์ใหม่จาก Line สำหรับภาคธุรกิจ (โดย Thumbsup.in.th)

July 27, 2019 LINE News & Update 0 Comments

เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานที่ดีขึ้น LINE จึงประกาศราคาใหม่ให้ถูกลงไปอีก โดยราคานี้จะใช้เฉพาะลูกค้าในไทย เริ่มต้นที่ Basic ราคา 1,200 บาท ส่งได้ 15,000 ข้อความ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.08 สตางค์ต่อข้อความจากเดิมอยู่ที่ 0.20 สตางค์ ส่วนกลุ่ม PRO ราคา 1,500 บาท ส่งได้ 35,000 ข้อความ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.04 สตางค์ต่อข้อความจากเดิมอยู่ที่...

อัพเดท LINE Ecosystem ในปี 2019

ขอเกริ่นก่อนว่าเป็นสรุปคร่าว ๆ จากงาน Creative Talk Conference 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นอัพเดทจาก Line ว่าในปี 2019 นี้จะมีอะไรบ้าง ซึ่งบางอย่างอาจจะเคยได้ใช้กันแล้วในปี 2018 ที่ผ่านมา และบางอย่างกำลังจะมาในปีนี้ ลองไปดูกัน 1.Line Login หลักการทำงานของมัน คือสามารถ Authentication เข้าใช้งาน Application โดยใช้ Line Account...

อัพเดทพฤติกรรมและข้อมูลผู้ใช้งาน LINE ประเทศไทย

ข้อมูลจาก LINE TH PLAYBOOK รวบรวมโดย Page Ad Addict สรุปข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดดังนี้ [caption id="attachment_1976" align="alignnone" width="1121"] คนไทยใช้เวลากับ LINE เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อวัน[/caption]   [caption id="attachment_1977" align="alignnone" width="1118"] คนไทยใช้ LINE 63% ของจำนวนประชากร คิดเป็น...